ДО ВСИЧКИ КОНТРОЛЬОРИ И ПРЕБРОИТЕЛИ

На 16 септември с решение на Министерския съвет беше удължен срокът на електронното преброяване.

ВАЖНО Е следното:
1. Електронното преброяване ще продължи до 24:00 часа на 30 септември.
2. Преброяването с преброител стартира в 8 часа на 18 септември и ще приключи в 20 часа на 3 октомври.

На 20 септември по електронната поща всеки контрольор ще получи кодовете от електронното преброяване, получени до 17 септември включително. Тези кодове трябва да се предадат на всеки от преброителите.

Задачата на преброителите ще бъде да разнесат кодовете в обр. ПНЖ2 на съответните редове, за които се отнасят. За това ще им бъде заплатена сумата предвидена в Заповедта на Председателя на НСИ.

При необходимост от уточняване на редът от ПНЖ 2, на който трябва да се впише кода или дали не е пропуснато непреброено лице, което трябва да се
преброи с хартиена карта, преброителят следва да осъществи контакт.
Контактът с лицата се осъществява при спазване на досега действащите инструкции за противоепидемични мерки.

Ако в периода 18 – 30 септември, преброителят попадне на домакинство, което твърди че ще се преброи електронно, не посещава това домакинство до
30 септември включително. На 2 октомври ще ви предоставим електронните кодове получени за периода 18 – 30 септември.