ПОДНОВИХА СЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПОЛАГАНЕТО НА ПЪТНА МАРКИРОВКА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Извършва се ремонт на тротоара около детска градина „Калина Малина“ от северната  част на детското заведение в отсечката между ъгъла с улица „Дюни“ в посока „Отец Паисий“.Подменят се бордюрите и тротоарните плочки. Ремонт на пътната настилка се прави  пред входа на ПГТ „Иван Вазов“ в Слънчев бряг. На няколко места в Несебър се изграждат подходи за детски  колички и помощни средства за хора с увреждания.

Продължават и  регулярните дейности по полагане на нова и подновяване на съществуващата пътната маркировка в община Несебър. Особено внимание се отделя на  районите около училищата  и детските градини,  и местата с натоварен пешеходен и автомобилен трафик. Освежаването на маркировката около учебните заведения е част от ежегодните дейности за обезопасяване на движението  и осигуряване на  пешеходни коридори за придвижване на деца и възрастни.  Дейностите започнаха от  общинския център Несебър, където се разчертават и нови места за автомобили на хора с увреждания в районите на детските площадки в комплекс „Черно море“. Пътна маркировка се полага и около спирките на градския транспорт, здравни заведения и активно ползващи се пътни  отсечки в цялата община.

Продължава разширението на ДГ „Слънце“ в Слънчев бряг.

Част от мероприятията за обезопасяване  на движението бе и полагане на асфалтови гърбици за убиване на скоростта по  околовръстната улица „България“ в Равда. Предстои изграждане  на нови скоростоограничители  в цялата община.

Извършва се ревизия и на вертикалната пътна сигнализация, като при необходимост се ремонтират или подменят знаци.