ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ЕСЕННА ЕКО КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Община Несебър организира на 14 октомври 2021 г. кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинства, социални и обществени сгради на територията на община Несебър. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД гр. Варна. … Продължете с четенето на ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ЕСЕННА ЕКО КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ