ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

Управление “Социални грижи и услуги“ към община Несебър,  като доставчик  на новата социална услуга „Асистентската подкрепа“, осигури обучение на социалните асистенти, обслужващи хора в неравностойно положение или диагностицирани със заболявания, изискващи специализирани грижи в домашни условия. Събитието, с лектор д-р Анна Целова, бе проведено в  Артиум център. В курса се включиха  28 души от Несебър и съставните селища на общината.

Инициативата надгражда знанията на асистентите, получени от  въвеждащото обучение, проведено през лятото.  Целта му е да способства за по-качествената и ефективна работа на социалните асистенти, като усъвършенства знанията и уменията им.

На всеки участник в обученията бе връчен  Сертификат за преминал въвеждащо и надграждащо обучение за длъжността „Социален асистент“ по програма „Асистентска подкрепа“ към община Несебър.

Асистентската подкрепа е държавно делегирана социална услуга. Тя стартира в община Несебър от м. март тази година. Услугата включва: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и др. За осъществяване на тази услуга са назначени социални асистенти на трудови договори.

Община Несебър се включва активно в  държавно делегираните дейности в областта на социалното подпомагане. Освен това тя развива и финансира собствени проекти в сферата на социалните услугите като Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, отделя средства за пенсионерските клубове, подпомага обществената трапезария и др.