ПРОДЪЛЖАВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В К-С „ЧЕРНО МОРЕ“

След приключване на първия и втория етап от изграждането на тротоарната мрежа в комплекс „Черно море“, Община Несебър ще започне реализацията на третия етап  от строителството на тротоарите. Четвъртият етап, за който тече процедура по избор на изпълнител, ще включва  и оформяне на    велосипедните алеи,  заложени  в  инфраструктурните  проекти на най-новия квартал на Несебър.

Едновременно с това се извършва строителство на тротоари и по улицата, водеща към  входа на НСА. Предстои  монтиране на улично осветление.

Тази улица се характеризира със засилен трафик на пешеходци и автомобили, особено през летните месеци, защото осигурява най-прекия достъп до плажа за жителите и гостите на к-с „Черно море“. С реализацията на обособена пешеходна зона ще се гарантира сигурността на движение и  комфорта на жителите и туристите в тази част на града.

Изпълнението на инфраструктурните обекти от градската среда и облагородяването на пространствата с  публично  предназначение са важна част от планове на общината за развитие на селищата на нейната територия.