ЗАПОЧВА РЕНОВИРАНЕ НА ОТСЕЧКА ОТ ТРОТОАРА ПО УЛ.„ОТЕЦ ПАИСИЙ“

Община Несебър започва дейности по цялостно реновиране на тротоара по улица „Отец Паисий“  в отсечката между ул. „Любен Каравелов“ и „Иван Вазов“ от страната на нечетните номера. Ще бъдат подменени бордюрите и тротоарната настилка поради настъпила амортизация. Във връзка с предстоящия ремонт и нуждата от пространство за достъп на тежка строителна техника се  налага ограничаване на  паркирането  по улицата в района на строителните дейности. Молим гражданите за разбиране и търпение  за времето на ремонта.