ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЕЛЕКТРОБОКЛУЦИ БЯХА СЪБРАНИ В ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

В традиционната пролетна еко кампания, организирана от Община Несебър, бяха събрани 13 кг. негодни за употреба батерии, около 200 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (монитори, телефонни апарати, компютри, ел. кани, прахосмукачки, бойлери, телевизори, принтери и др.). Най-голяма активност беше отчетена в гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда и с.Кошарица.

Голямото количество непотребни вещи бе събрано благодарение на инициативността на граждани, които се включиха в  поредната кампания  за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията на община Несебър.

Събраните масово разпространени отпадъци бяха предадени за рециклиране на организациите по оползотворяване „Трансинс батери“ ООД и „Трансинс технорециклираща компания“ АД – гр. Варна.