ГРУПА „ПЧЕЛИЦА“ ПРИ ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“ ОТБЕЛЯЗА ДЕНЯ НА ПЧЕЛАТА

Малките възпитаници от втора група „Пчелица“ при ДГ „Калина Малина“ отпразнуваха Деня на пчелата с празник – „Пчелите празнуват – пеят и танцуват“. Така малките „пчелички“ и техните възпитатели поставиха края на своя едногодишен мини-проект  „Медено вълшебство“,целящ децата да придобият конкретни знания, умения,отношение към пчелите и тяхната роля в природата. Научавайки все повече за тези важни за биоразнообразието насекоми, у децата се формира чувство за загриженост отговорност и толерантност.

През периода на изпълнение на мини-проекта са изпълнени редица дейности: онлайн анкети, творчески работилници, Пчелна изложба, обособяване на пчелен кът в детската градина, среща с пчелар, разказал интересни факти за пчелното семейство, лаборатория пчелица и осиновяване на пчелен кошер- „Пчелица 2017“ с  пчела майка „Калина Малина“.

Директорът на детското заведение Людмила Василева награди малките „пчелички“ с грамоти и меденки и призова за стимулиране  на екологичната култура у децата и занапред.

От няколко години екипът на ДГ „Калина Малина“ реализира мини проекти по  детските си групи, в които чрез иновативни методи се стреми да приобщи учители, родители и деца в обучителния процес. Целта е да се постигне по-добра комуникация между възрастни и деца, по-добро усвояване на учебния материал и навременно и резултатно осъществяване на възпитателните процеси, които са и приоритетна грижа на детското заведение.