ЕКИП ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЧАСТВА В 3D СКАНИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ

Успешно приключи тридневната научна експедиция, част от дейностите по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“, в който Община Несебър е водещ бенефициент.

Експедицията се проведе на територията на крепостта „Траяни“ край Адамклиси, окръг Констанца, Румъния, която е разположена до едноименното селище и в непосредствена близост до крайбрежието на река Дунав и българската граница. В дейността участие взеха представители на Община Несебър, експертни групи от Музея за национална история и археология в гр. Констанца и Националния исторически музей на Република Молдова – партньори в проекта.

Съвместната експедиция имаше практическа насоченост – придобиване на умения и опит при работа с новозакупената по проекта мобилна станция за 3D сканиране на исторически забележителности. Дигитализацията включваше създаване на 3D реконструкции на части от археологическия обект. Готовите визуализациите ще станат част от ресурсите на модерната онлайн платформа, разработена по проекта. Беше заснет и документален видео филм, проследяващ работния процес.

Изпълнението на проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ (ARHICUP), който се финансира от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, започна на 1 юни 2020 г. и е с продължителност 30 месеца. Общата му стойност е 566 400 евро, от които 369 080 евро е бюджетът на Община Несебър. Сред целевите групи са туристическият сектор, научната общност, онлайн потребителите и всеки желаещ да посети впечатляващия с исторически находки регион на Черно море. Целта на проекта е, чрез разработения интернет портал и съвременните информационни технологии, да се създаде подобрен достъп до културното съдържание, с което историческото наследство на Черноморско крайбрежие да бъде представено в контекста на устойчивото развитие на туризма.