Пресконференция по повод приключване на проект „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Несебър Ви кани на 06.07.2022 г. от 10:00 ч. в зала „Мелсас“ в Несебър на пресконференция по повод приключването на проект  „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство“ 2014 – 2020 г.

Събитието ще продължи с представяне на презентация за етапите на реализация и постигане целите на проекта – оптимизация капацитета на пристанището и осигуряване подобряване на условията за улов, разтоварване и първа продажба на риба.