РЕГУЛЯРНИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРОДЪЛЖАВАТ

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че дезинсекционните и дератизационни обработки в община Несебър продължават по план.

И през месец м. юни е извършено третиране на площите в регулацията на населените места:

– Обработка на биотопи срещу ларви на комари в района на гр. Несебър и гр. Обзор;

– Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места и обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с.Равда, включително жк „Черно море”, кк „Слънчев бряг – запад”, с. Равда, гр. Св. Влас, с. Кошарица и „Чолакова чешма“,с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница;

– Дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в „Домашен социален патронаж”и „Млечна кухня” в гр. Несебър и гр. Обзор.