МКБППМН ОРГАНИЗИРА МЕРОПРИЯТИЕ ЗА ДЕЦАТА ОТ ГЮЛЬОВЦА, ОРИЗАРЕ И ТЪНКОВО

Краят на учебната година за седмокласниците от училищата в с.Гюльовца, с.Оризаре и с.Тънково бе отбелязан с интересно мероприятие. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- гр.Несебър организира за завършилите прогимназиалния курс на обучение разходка с лодка около Стария Несебър.

Мероприятието  целеше:

да способства сплотяването на деца като  подпомогне общуването помежду им;

да стимулира интереса към училището и образованието чрез осигуряване на приятни изживявания като част от края на учебния процес;

да покаже на учениците как да се предпазват от топлинен удар, преохлаждане, мъртво вълнение и удавяне. Какви предпазни средства да използват, как да окажат помощ и какви са предпоставките за инциденти.

Подобни дейности са от огромно значение за децата от местната общност, защото способстват социализацията и дават тласък на процесите на общуване, изграждат амбиции към по-добри резултати в училище и желание към продължаване на образованието.