ИНСТИТУТЪТ ЗА ПУБЛИЧНА ПОЛИТИКА ПРОВЕДЕ В НЕСЕБЪР ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

За пета поредна година  Несебър бе домакин на  обучителен курс, организиран от Института за публична политика в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел“.

Срещата на тема „Европейско гражданско общество“ откриха доцент д-р Здравко Попов, президент на института и кметът на Община Несебър Николай Димитров – символичен  домакин на събитието.

Обучителният курс е фокусиран върху  темата за гражданскито общество, общественото самосъзнание и правата и задълженията на представителите на европейската общност. Целта е да се усъвършенства  подготовката на преподавателите  по обществени дисциплини  в българските  средни училища в практиките на  модерните граждански образователни програми.

При откриването доцент д-р Здравко Попов  заяви, че гражданското образование е европейско явление, свързано с историческите процеси в  развитието на континента. То бележи сложното и  многопластово формиране на съзнанието на индивидите в общността както като граждани на отделните страни, така и  на Европейския съюз.

Думата за приветствие към присъстващите взе кметът Николай Димитров. Той подчерта съществената роля на община Несебър за създаване на съвременна среда за обучение за децата, посещаващи  общинските образователни институции. „Община Несебър издържа маломерните паралелки  в селата със собствени средства  и не е допуснала затваряне на нито едно от училищата на своята територия. Една от  целите  е да възпитаме у младите ни съграждани увереност в решителността на местната власт да защити интересите на общността чрез справедливо преразпределение на обществения ресурс, чрез осигуряване на съвременна материална база, чрез системна финансова подкрепа за всички образователни институции и  чрез политики, приоритетно насочени към  качествено обучение на децата.“.

В  програмата на  курса „Европейско гражданско общество“, организиран от Института за публична политика в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел“ участие взеха изтъкнати лектори- представители на престижни висши учебни заведения, експерти от МОН и др.

Сред имената са това на професор д-р Богдан Мирчев, професор д-р Петя Кабакчиева, професор д-р Христо Тодоров, професор д-р Пламен Макариев, професор д-р Веселин Поповски и др. Част от темите бяха: „Глобализация и интернационализация. Цивилизация и цивилизационен процес“, „Политически плурализъм. Политически партии. Избирателни системи.“, „Възникване и разгръщане на идентичностите“, „Проектът Европейски съюз и гражданите на Европа“, „Интернационализиране на правата на човека в универсалната Декларация на ООН и в Европейската конвенция за правата на човека“ и др.

Европейското гражданско образование е една от най-актуалните и важни дисциплини, застъпени в образователната програма  на средношколците. Чрез него се формира  фундамента на  социалните отношения в рамките на гражданското общество, разбирането  за принадлежност към общността и произтичащите от това  индивидуални права и задължения.