ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЩЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ARHICUP

На 28 юли 2022 г. ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. Събитието има за цел да запознае заинтересованите страни и широката общественост с информация за напредъка в изпълнението на основните проектни дейности и постигнатите до момента резултати.

      Пресконференцията ще се проведе от 11:00 ч. в Заседателна зала „Мелсас“ на адрес гр. Несебър, ул. „Иван Вазов“ №12А.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на ЕС. Съдържанието ѝ е изцяло отговорност на Община Несебър и не отразява задължително позицията на Европейския съюз.