ОБЩИНА НЕСЕБЪР СПЕЧЕЛИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА

Община Несебър спечели финансиране за изграждане на нова спортна площадка. Обектът ще бъде реализиран на територията на  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в Свети Влас. Безвъзмездната финансова помощ за изграждане на ново спортно пространство в образователното заведение се отпуска от Министерство на образованието и науката чрез програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища. Община Несебър ще дофинансира проекта със собствени средства.

Новата комбинирана спортна площадка ще е с ударопоглъщащо гумено покритие за практикуване на волейбол, баскетбол и футбол.

Целта е да се осъвремени училищната база, да се повиши качеството на образователния процес и да се насърчат заниманията със спорт и активности на открито.