ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОСРЕЩА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ С ОБНОВЕНИ И МОДЕРНИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

„Щастлив съм, че нашата учебна база е една от най-модерните и съвременни в България“ – каза кметът на Несебър Николай Димитров на работна среща с директорите на общинските образователни институции, организирана по повод готовността за предстоящата учебна година.

За строително-ремонтни дейности по сградния фонд, за началото на новия учебен сезон, Общината е инвестирала над 500 000 лева собствени средства. Заедно с привлечените по национални програми финанси, сумата, предназначена за развитие на образователната инфраструктура в община Несебър надхвърли 1 300 000 лева за текущата бюджетна година. Средствата са вложени в дейности по ремонт, освежаване и реновиране на класни стаи, коридори, санитарни възли, спортни съоръжения, фасади, саниране и др. Ресурсите са разпределени пропорционално за всички общински учебни заведения- училища и детски градини, според нуждите на всяко от тях.

Въпреки инфлационните процесии и усложнената гео-политическа обстановка, Община Несебър и тази година е заделила допълнителни средства за отопление и електрическа енергия за учебните заведения, за да осигури най-добра работна среда и да гарантира комфорт при протичане на образователния процес.

В изпълнение на приоритетната си политика на грижа към осигуряване на условия за обучение на всяко дете, Община Несебър не е допуснала затваряне на нито едно учебно заведения в селищата на своята територия и е поела издръжката на маломерните паралелки с изцяло собствен ресурс.

Разбирането за ролята и значимостта на образованието за просперитета на местната общност е в основата на всички дейности по надграждане и усъвършенстване на учебните бази в Община Несебър.

Местната власт ще продължи политиката си на системно обновяване, разширение и материално-техническо обезпечаване на общинските училища и детски градини.

„Нашата задача е да осигурим спокойствие за родителите и условия, при които децата да се обучават, усъвършенстват и развиват като личности с високо самочувствие и увереност в бъдещето“- каза кметът Николай Димитров.