ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОБЯВЯВА ИНИЦИАТИВА „НАШИТЕ БУДИТЕЛИ“

Будителите са личности, пред които се прекланяме, защото те са тези, които са направили България велика.  Когато наред с гордо издигащите се крепости  процъфтява и книжовността, тогава българският дух се въздига. Когато под мъждукащата свещ и ниско сведената глава на монаха скърца перото, за да се излеят думите на свещенните писания, тогава слиза светлината на знанието, мъдростта, пробудата и осъзнаването. Ние познаваме народните будители поименно, познаваме делата им и се възхищаваме на подвига им.

Но за всеки от нас съществува будител, човек, на когото се възхищаваме, човек, който ни вдъхновява… Кой е той? Има ли будители сега? Къде са будителите днес? Те не са част от голямата история, но са част от живота на всеки един от нас, защото без тях не бихме били това което сме.

Община Несебър обявява инициатива „Нашите будители“. Призоваваме Ви, да споделите с нас коя е личността, повлияла най-много за духовното Ви и житейско израстване? На кого дължите почит, обич и преклонение, кого ще си спомняте винаги и чий пример ще следвате? Очакваме Вашите писма на имейл: buditeli@nessebarinfo.com