КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ И ВАЛЕНТИН СТАНЧЕВ – КМЕТ НА КОШАРИЦА УЧАСТВАХА В СРЕЩА С ЖИТЕЛИ НА СЕЛОТО

Кметът на община Несебър Николай Димитров  и Валентин Станчев – кмет на с. Кошарица, се срещнаха с жители на населеното място, с които обсъдиха настоящи и бъдещи проекти за развитие на селото и актуални  текущи въпроси, касаещи обществени задачи и казуси в и способите за тяхното решаване.

На срещата  бе подчертано, че за дейността си  кметството разчита на подкрепата на Общината и нейните структури и бяха споменати някои от  завършените до момента проекти: новоизградени тротоари в различни части на селото; асфалтиране на участъци от уличната мрежа; изграждане на канализация на ул. „Ясен“; изграждане на първия етап от комбинирана алея за велосипедисти и пешеходци  от Слънчев бряг до с.о. „Чолакова чешма“ и монтиране на осветление по дължината на целия участък; засаждане на 270 бр. дървета; подмяната на кофите за смет и поставяне на контейнер за строителни отпадъци, които се извозват безплатно и  други дейности в района на селището. Кметът на Кошарица Валентин Станчев  разговаря с присъстващите  за някои  текущи задачи от неговата компетентност.

Кметът на община Несебър Николай Димитров направи разяснения по предстоящите проекти, които Общината е планирала за Кошарица, и отговори на множество въпроси на жителите на селото. Той поясни, че след приключилото изграждане на първия етап на велоалеята, ще започне и вторият, свързващ с.о. „Чолакова чешма“ и Кошарица.  Подписан е договор с изпълнител за изграждане на екопътека от Кошарица до Плазовец с дължина около 5 километра, по която ще бъдат поставени заграждения тип плет, хамаци, пънчета за сядане и пейки,  панорамен далекоглед и осветителни тела със соларен панел. Предстои проектиране на нова сграда на читалището, изграждане на нови детски площадки под детската градина и  пред сградата на СОМАТ. Проектирани са 3 бр. водостоци на мостовете – 2 по ул. „23 септември“ и 1 по ул. „Бузлуджа“ и  други.

Кметът на общината Николай Димитров детайлно разясни принципа на финансиране на проектите за населените места по приоритетност  и според обществените нужди. Сред засегнатите темите бяха: опазване на общинското имущество, финансирането на маломерните паралелки в  общинските училищата и снабдяването с дърва за отопление на преференциални цени за жителите на общината.