ЕСЕННИ ИНИЦИАТИВИ В ДГ „КАЛИНА МАЛИНА“ В НЕСЕБЪР

Седмица, наситена с емоционални прояви, посветени на есента,  се състоя в ДГ „Калина Малина“ в Несебър. Децата от всички групи в детската градина изпъляваха разнообразни задачи, които им донесоха освен много положителни емоции,  и нови знания и умения.

В  първа група „Моряче“ фокусът бе върху здравословното хранене с плодове и зеленчуци чрез игрова ситуация.  Със стихчета и познавателни игри, посветени на есенна, се забавляваха двете втори групи „Звездичка“ и „Златна рибка“ .

Трета група „Пчелица“   и четвърта група „Мечо Пух“  изпълняваха проекти, заедно със семействата си, като изработиха украса от естествени материали, която вече краси групите.

Най-големите от „Мечо Пух“ участваха със свои творби и в изложба, в която са изразили своето отношение и творчески поглед към най-пъстрия сезон от годината.