УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОСИГУРИ ОБУЧЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ АСИСТЕНТИ, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

Управление “Социални грижи и услуги“ към Община Несебър,  като доставчик  на социалната услуга „Асистентската подкрепа“, осигури обучение на социалните асистенти, обслужващи хора в неравностойно положение, при които се изискват специализирани грижи в домашни условия. Събитието, с лектор д-р Анна Целова, бе проведено в  Артиум център. В курса се включиха  36 души от Несебър и съставните селища на общината.

Инициативата надгражда знанията на асистентите, получени от  предходните обучения.  Целта на обученията е да способства за по-качествената и ефективна работа на социалните асистенти, като се усъвършенстват знанията и уменията им.

На всеки участник в обученията бе връчен  сертификат за преминал въвеждащо или надграждащо обучение за длъжността „Социален асистент“ по дейност „Асистентска подкрепа“ към Община Несебър.

Асистентската подкрепа е държавно делегирана социална услуга. Тя стартира в Община Несебър през март 2021 година. Услугата включва: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности и др. За осъществяване на тази услуга са назначени социални асистенти на трудови договори.

Община Несебър се включва активно в  дейностите в областта на социалните услуги.  Освен това тя развива и финансира собствени проекти в сферата на социалните услугите като Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация и интеграция, отделя средства за пенсионерските клубове, подпомага обществената трапезария и др.