МЕСЕЦ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ОУ“ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – С. РАВДА

През  изминалия ноември в училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Равда, се проведоха открити уроци в начален и прогимназиален етап, които са част от вътрешноучилищната квалификация на педагогическите специалисти и са предпоставка за повишаване на компетентностите им.

Откритият урок дава възможност да се представи най-доброто от методическата подготовка на учителя, както и постигнатите резултати в процеса на обучение на учениците.

Тази успешна образователна практика е изключително полезна за учителите, които посещават открити уроци. Така те   имат възможност да извлекат най-доброто от опита на колегите си и да го приложат в своята практика. Могат да направят реална самооценка на своята работа и да набележат конкретни начини за подобряването й.

Откритите уроци в училище са от полза и за учениците, дават им възможност да покажат най-доброто от себе си и  ги мотивират да се развиват и да постигат високи резултати.

Полезни са и за родителите, които присъстваха на част от уроците, като по- този начин се запознават отблизо и стават съпричастни към училищния живот. Емоцията е не по- малка и при тях, когато наблюдават своите деца в ролята на ученици.

Целта на обмена на добри практики е засилване на интердисциплинарното сътрудничество, творчество и иновативни подходи в обучението.