ПОСТАНОВКАТА „ВСЕЛЕНАТА НА КРИСТОФЪР“ ЩЕ БЪДЕ ПОСТАВЕНА В АРТИУМ ЦЕНТЪР

В понеделник 22 май от 18.00 часа в Артиум център ще бъде поставена постановката „Вселената на Кристофър“ .

Реализацията на този спектакъл има за цел повишаване на дигитално – медийната грамотност на децата и подрастващите при ползването на интернет, с цел защита от рискове и опасности.

Спектакълът е изграден като фентъзи приказка, в която действащите персонажи се сблъскват с едни от най-разпространените злоупотреби – фалшива самоличност и фалшиви новини, кражба на лични данни, насилие и тормоз във виртуалното пространство и др. Чрез езика на кукления театър, музиката, танца, чрез „дигитализиране” на персонажите, посредством мултимедия, темата се превежда разбираемо за младия зрител. Проектът дава решения и подходи, които могат да се използват в реалния живот, с цел понижаване на рисковете при използване на интернет и дигитални технологии.

Отваря поле за изследвания по въпроси като любопитството, манипулацията, агресията, доверието, страхът и др.

С неизбежното навлизане на дигиталните технологии в живота на подрастващите има необходимост от подобен вид спектакли, с помощта на които младите зрители ще преразгледат представите си за виртуалната среда и ще изградят устойчиви поведенчески модели.