УЧЕНИЦИ ОТ ОБЗОР И ТЪНКОВО ПОВИШИХА ЗНАНИЯТА СИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

През май служители от отдел „Екология“ при Община Несебър посетиха възпитаниците на ОУ „Васил Левски” – с. Тънково и  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Обзор във връзка с Международния ден на биологичното разнообразие и екологичните празници през месеца. С изнесените презентации и засаждане на храсти от вида Индийски люляк в двора на училището в с. Тънково, учениците се запознаха с Екологична мрежа „Натура 2000”, видовете защитени територии, растителни и животински видове, както и заплахи и мерки за опазване на биологичното разнообразие. Децата участваха с интерес в колективната беседа относно това как допринасят за една по-чиста околна среда. Всяко дете получи торбичка и бутилка за многократна употреба.