ИЗВЪРШЕНИ СА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че на територията на общината ежемесечно се извършват дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно сключен договор след проведена обществена поръчка. През месеците март, април и май обработките са осъществени по утвърден график за дезинсекционни и дератизационни дейности и съобразно метеорологичните условия, както следва:

– обработка на биотопи срещу ларви на комари в ройона на гр. Несебър и гр. Обзор;

– обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места;

– обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства, гробищни паркове и сборища на животни в селата срещу кърлежи, бълхи и други пълзящи насекоми в гр. Несебър и застроената част между гр. Несебър и с.Равда, включително ж.к. „Черно море”, к.к. „Слънчев бряг – запад”, с. Равда, гр. Св. Влас, с. Кошарица и с.о. „Чолакова чешма“, с. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и гр. Обзор, с. Баня, с. Емона, с. Раковсково с. Приселци, с. Паницово и с. Козница;

– дезинсекция и дератизация на вътрешни помещения и хранителни блокове в общински обекти,

в периодите – м. март 17-22.03.2023 г., м. април 16-28.04.2023 г. и м. май 20-30.05.2023 г.

Община Несебър продължава извършването на дезинсекционни и дератизационни обработки в регулацията на населените места, съгласно графика в периода на изпълнение на договора.