Състоя се пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“

  В Артиум център в Несебър се проведе пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Ръководителят на проекта – Галина Бабева, запозна присъстващите  – представители на заинтересованите страни и широка общественост,  с основните цели […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА ДЕЙНОСТ ПО ПРОГРАМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДМЯНА НА ТОПЛОУРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ

Министерството на околната среда и водите определи Община Несебър за допустим бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината. В тази връзка Община Несебър започна разработването на проект по цитираната мярка, чието работно заглавие е „За по-чист въздух”. Определената […]

Read More

КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПОДПИСА 2 ДОГОВОРА ПО ОП „МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ за изпълнение на 2 нови проекта: „Създаване на нова туристическа атракция в гр. Несебър – Скейт парк“ и „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“. Еко пътеката е ситуирана върху […]

Read More

СЪСТОЯ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР

На територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се състоя пресконференция по повод приключване на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната […]

Read More

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ОТКРИ МОДЕРНИЗИРАНОТО И РЕКОНСТРУИРАНО ПРИСТАНИЩЕ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров тържествено преряза лентатата и откри модернизираното и разширено рибарско пристанище в Стария Несебър. Гости на събитието бяха министърът на земеделието и храните Явор Гечев, областният управител на Бургас проф. д.н. Мария Нейкова  и др. „Изказвам сърдечна признателност към всички, които съдействаха за подготовката и осъществяването на реконструкцията на рибарското пристанище. За реализацията му, с много […]

Read More

КАМПАНИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР НАВЛЕЗЕ ВЪВ ВТОРА ФАЗА

Община Несебър започна втори етап на кампанията за почистване на морското дъно по проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични […]

Read More

ЗАВЪРШЕН БЕ ПЪРВИЯТ ЕТАП ОТ ПОЧИСТВАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО ОКОЛО НЕСЕБЪР ПО ПРОЕКТ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Стотици автомобилни гуми, железа, кофи и други отпадъци бяха извадени от акваторията на несебърския полуострова в периода  на първата кампания по почистване на морското дъно, проведена в рамките на проект „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена […]

Read More

Проект „Подобряване на морската среда в акваторията на Несебърския залив“

Творчески инициативи за деца и ученици „Аз и моето море“   СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ЧАР-ЧЕРНОМОРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ-БУРГАС“ организира   К О Н К У Р С за ЛОГО  и  СЛОГАН на ЧЕРНО  МОРЕ в района на Несебърския залив   Цели на конкурса:  Да се изрази по творчески начин представата на деца и ученици от района на община Несебър […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ

Несебър е една от 7-те общини, които ще получат безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Проектът, който Община Несебър  ще изпълнява е „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град […]

Read More

Община Несебър представи проекта за намаляване на отпадъците в морето

В  Артиум център днес се състоя пресконференция за представяне на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ […]

Read More