ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРИДОБИВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА ПО ЕВРОПРОЕКТ

Община Несебър придоби специализирано превозно средство- седем местен автомобил, закупен със средства по европрограма. С него   ще се транспортира   специфично оборудване – мобилен 3Д скенер и портативен принтер, които ще обслужват целите на  проект „Черноморски портал за археология, история и култура“. С тяхна помощ ще се извършва  високо технологично заснемане на обекти с историческа и културна стойност, които ще бъдат […]

Read More

Реализиран иновативен проект по Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“

Историята и красотата на Несебър оживяват чрез разходка във виртуалната реалност   Креативния проект разказва атрактивно за историята в града чрез иновативна технология.   Проекта е реализиран съгласно договор подписан мeжду Министерство на земеделието, храните и горите, Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ и „КЛЪСТЕР ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ БУРГАС“ и e финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 […]

Read More

КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ДАДЕ НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ ОБЕКТ В ОБЗОР

Кметът на Oбщина Несебър Николай Димитров даде начало  на строително-монтажните работи по проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“, финансиран по Оперативна програма:  Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. „Обектът, който стартираме днес, включва паркинг с 36 паркоместа, включително за инвалиди, детска площадка и озеленяване. […]

Read More

НЕСЕБЪР ОТНОВО ОТБЕЛЯЗА „ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО“

Несебър за поредна година се  включи в инициативата „Европейските дни на наследството“. Проявата бе отбелязана с две събития през уикенда. В съботния ден църквите „Св. Спас” и „Св. Параскева” в Стария град бяха със свободен достъп. Граждани и гости на Несебър, които посетиха  храмовете   имаха възможността да се докоснат не само до красотата им, но и да  научат интересни факти, свързани с […]

Read More

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО В НЕСЕБЪР

Несебър за поредна година ще се включи в инициативата „Европейските дни на наследството“. Тя ще бъде отбелязана с две събития през уикенда. На 18 септември църквите „Св. Спас” и „Св. Параскева” в Стария град ще бъдат с безплатен вход, а на 19 септември от 11 часа в зала „Сочи“ в старинния Несебър ще се проведе лекция на проф. Диана Гергова […]

Read More

Община Несебър изпълнява проект за опазване на Черно море

Община Несебър изпълнява проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021. Основната дейност […]

Read More

Втора работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP)

       Състоя се втората работна среща на комитета за управление на проект BSB 867 „Черноморски археологически, исторически и културен портал“ (ARHICUP). Проектът, в който Община Несебър е водещ партньор, се изпълнява в сътрудничество с Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за национална история и археология в гр. Констанца, Румъния. Съвместното събитие протече в онлайн среда като беше структурирано […]

Read More

Община Несебър с пореден успешно приключен еко проект

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров официално откри обект по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“. Изпълнената техническа рекултивация се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г. Подписаният през март 2020 г. с МОСВ договор за безвъзмездна финансова помощ бе на стойност 1 248 030,99 лв., в […]

Read More

Откриване на обект по проект „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

На 23 юни 2021 год. ще се състои официална церемония – откриване на обект, във връзка с приключване на строително-монтажните работи и представяне на резултатите по проект ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0015 „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“. Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 […]

Read More

Стартират предварителни археологически спасителни проучвания на местата на поставяне на котвите в акваторията на рибарско пристанище Северна буна – Несебър

  Община Несебър подписа договор с Центъра за подводна археология – Държавен културен институт към Министерство на културата, по силата на който със стартиране на проекта за модернизиране на съществуващото пристанище  започва и  осъществяване на предварителни археологически спасителни проучвания (разкопки) под вода на местата на поставяне на котвите за закотвяне на плаващите съоръжения и спасително археологическо прочуване – наблюдение по […]

Read More