ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО НЕПОТРЕБНИ ЕЛ. ВЕЩИ БЯХА СЪБРАНИ В ЕКО КАМПАНИЯ В НЕСЕБЪР

Огромно количество непотребни ел. вещи бяха събрани във вчерашната еко кампания, организирана на територията на Община Несебър.  Благодарение на инициативността на гражданите в обявените пунктове се събраха:  23 кг негодни за употреба батерии, около 900 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (монитори, телефонни апарати, компютри, ел. печки, прахосмукачки, бойлери, телевизори, принтери и др.). В пролетната инициатива за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно […]

Read More

ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър организира на 27 май кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината. Събирането на ИУЕЕО и НУБА ще се извърши с подкрепата на организациите по оползотворяване „ТРАНСИНС БАТЕРИ“ ООД и „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД гр. Варна. Инициативата стартира от 10.00 часа до 15.00 […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕСЕННАТА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ

Община Несебър проведе поредната есенна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори в населените места на територията си. Благодарение на инициативността на гражданите, в обявените пунктове се събраха  9 кг. негодни за употреба батерии, около 248 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, телефонни апарати, […]

Read More

ОБРАБОТКИТЕ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СРЕЩУ НАСЕКОМИ И ДРУГИ ВРЕДИТЕЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че на 12 и 13.08.2020 г. бяха извършени обработки с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места на територията на общината. На 14.08.2020 г. бяха извършени обработки на: – зелени площи на детските градини в гр. Несебър, кк „Слънчев бряг”, с. Равда и гр. Свети Влас срещу кърлежи, бълхи и […]

Read More

ЮЛСКИТЕ ДЕЗИНСЕКЦИОННИ И ДЕРАТИЗАЦИОННИ ОБРАБОТКИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР БЯХА ИЗВЪРШЕНИ ПО ПЛАН

Община Несебър информира гражданите и гостите си, че през месец юли 2020 г. бяха извършени следните дезинсекционни и дератизационн обработки в регулацията на населените места: 1. Обработка на биотопи срещу ларви на комари в рaйона на гр. Несебър и гр. Обзор; 2. Обработка с топъл аерозол срещу летящи насекоми в регулацията на населените места: гр.Несебър и застроената част между гр.Несебър […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТНОВО ОТЧЕТЕ УСПЕШНО ПРОВЕДЕНА ЕКО КАМПАНИЯ

Провелата се на 27 май 2020 г. в Община Несебър поредна пролетна кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни батерии и акумулатори отново премина успешно. Благодарение на инициативността на гражданите, в обявените пунктове се събраха 38 кг. негодни за употреба батерии, около 252 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, перални, монитори, […]

Read More

ПРОЛЕТНА ЕКО КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Въпреки обявеното извънредно положение в страната и необходимостта от обезпечаване на всички дейности, свързани с борбата срещу вируса, Община Несебър осигурява нормалното функциониране на общинските звена, като изпълнява започнатите проекти, които са обвързани със срокове. На 27 май 2020 г. Община Несебър организира ежегодната си кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за […]

Read More

ЕКОЛОЗИ ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЛЯЗОХА В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

  Община Несебър отбеляза Международния ден на Черно море с редица мероприятия в учебните заведения на своята територия. Експерти по опазване на околната среда при Община Несебър, съвместно със специалисти от СНЦ „Зелени Балкани”, посетиха СУ „Любен Каравелов” и запознаха децата от 10-ите класове със състоянието и уязвимостта на екосистемата на Черно море, като акцент бе поставен върху морските бозайници […]

Read More

НЕСЕБЪР ОТНОВО СЕ ВКЛЮЧВА В НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

Община Несебър за девети пореден път се присъединява към кампанията „Да изчистим България” на 14 септември 2019 г. и призовава гражданите и гостите да се включат в почистването на населените места на територията на общината по местоживеене – спортни площадки, стадиони, дворове на училища и детски градини, паркове и зелени площи. Инициативата „Да изчистим България” 2019 г. ще стартира с […]

Read More

ПРЕМИНА ОЩЕ ЕДИН ЕТАП ОТ ПЪЛНОТО ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Община Несебър уведомява гостите и гражданите си, че съгласно сключен Договор № 197/30.04.2018г. и съставен Протокол № 5/2019г. между представител на Възложителя Община Несебър и изпълнителя фирма „ЕТТИ-99” ООД за установяване на дезинсекционни и дератизационни услуги към 29.07.2019 г. са извършени следните обработки: 1. Обработка на зелени площи, паркове, градини, междублокови пространства и сборища на животни в селата срещу кърлежи, […]

Read More