З А П О В Е Д №2360 Гр.Несебър, 12.10.2021г.

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, РазделІІ от Глава ХІІ на Изборния кодекс, Решение №645-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК, във връзка с подготовката и провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители на 14.11.2021г. З А П О В Я Д В А М : 1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс) ИЗТЕГЛИ fspprnsf_02-15-00-000 ИЗТЕГЛИ fspprns_02-15-00-000

Read More

П О К А Н А

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ В 46 НАРОДНО СЪБРАНИЕ            За провеждане на консултации за съставяне на СИК, за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за  народни представители на 14 ноември 2021 година             УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  На основание чл.91 от Изборния Кодекс, Решение №644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на […]

Read More

З А П О В Е Д №2230

гр.Несебър, 20.09.2021г. Във връзка с организационно-техническата подготовка  за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за народни представители на 14 ноември 2021година, на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс: О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:   Секция № Място за гласуване /седалище […]

Read More

З А П О В Е Д №2229

гр.Несебър, 20.09.2021г. На основание чл.8 ал.2 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА   О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и седем  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за […]

Read More