Електронни услуги – Местни избори 2023

На интернет страницата на Министерство на електронното управление са публикувани услуги, свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023 3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303 3305 Вписване в избирателния списък https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305 3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306 3307 Изключване от Списъка на заличените лица https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307 3308 Изключване […]

Read More

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани. Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  Избирател, чийто […]

Read More

П О К А Н А

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ   КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС” КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПП”ДПС” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“     П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на секционни избирателни комисии, за произвеждане на избори за общински съветници и за […]

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Read More

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК) ОБЛАСТ БУРГАС ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАНЯ КМЕТСТВО БАНЯ СЕКЦИЯ № 014 Адрес на избирателната секция: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.БАНЯ –––––––––––––––––- Собствено, бащино и фамилно име –––––––––––––––––- АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА ПАНЧУКОВА АНГЕЛ ХРИСТОВ НАЛБАНТОВ АНГЕЛИНА КОНСТАНТИНОВА ДОСЕВА АНДРЕЙ ВАСИЛЕВИЧ […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

  В местните избори на 29.10.2023 г. гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имат право да гласуват, ако отговарят на следните условия: 1.Навършили са 18 години към изборния ден включително; 2.Не са поставени под запрещение; Не изтърпяват наказание лишаване от свобода; 4.Не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на Европейския съюз; Имат статут […]

Read More

З А П О В Е Д №2370

гр.Несебър, 01.09.2023 г. На основание чл.8 ал.2 и ал.4 от Изборния кодекс, и във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА О П Р Е Д Е Л Я М : Тридесет и шест  ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на община Несебър, УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адрес – за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29. […]

Read More

З А П О В Е Д №2371

гр.Несебър, 01.09.2023г. Във връзка с организационно-техническата подготовка  за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г., на основание чл.41, ал.3 от Изборния Кодекс:   О П Р Е Д Е Л Я М : 1.Общодостъпни места за обявяване на избирателните списъци, както следва:

Read More

ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  КОАЛИЦИЯ ”ГЕРБ-СДС” КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ПП”ДПС” КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“     П О К А Н А           За провеждане на консултации за съставяне на Общинска избирателна комисия, за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година.                     УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, […]

Read More