СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ открива преброителен пункт в Центъра за административно и информационно обслужване, офис 2. В преброителния пункт до 08.10.2021г. всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да попълни хартиена анкетна карта с помощта на експерт.

Read More

ДО ВСИЧКИ КОНТРОЛЬОРИ И ПРЕБРОИТЕЛИ

На 16 септември с решение на Министерския съвет беше удължен срокът на електронното преброяване. ВАЖНО Е следното: 1. Електронното преброяване ще продължи до 24:00 часа на 30 септември. 2. Преброяването с преброител стартира в 8 часа на 18 септември и ще приключи в 20 часа на 3 октомври. На 20 септември по електронната поща всеки контрольор ще получи кодовете от […]

Read More

Електронното преброяване на населението и жилищния фонд започна и ще продължи до 24:00 часа на 17 септември 2021 година

От 18 септември до 3 октомври 2021 г. всяко домакинство ще бъде посетено от преброител. Ако вече сте се преброили онлайн, единственото, което трябва да направите, е да предадете на преброителя 15-цифрения код, който се генерира от системата за Преброяване. При въпроси по преброителната карта или при технически казуси можете да звъните на *2021 или на 02/907-84-30. Обект на преброяване […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Общинската преброителна комисия за община Несебър съвместно с ТСБ – Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Несебър. Обучението ще се проведе в Център за култура и образование „Артиум“, гр. Несебър, пл. „Жулиета Шишманова“ на следните дати: № по […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Несебър, област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за община Несебър. Всяко от определените лица ще бъде включено в […]

Read More

Набират се допълнителни преброители и контрольори за Преброяване 2021

  Националният статистически институт започва допълнително набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 от 25 май до 10 юни 2021 година. В периода 18 септември – 3 октомври 2021 г. преброителите ще имат право да посещават домакинствата в техния преброителен участък от 8.00 ч. сутрин до 20.00 ч. вечер, включително събота и неделя. При Преброяване 2021 населените места на […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

  Министерския съвет определи нов период за провеждане на Преброяване 2021, както следва: – Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се проведе по интернет от 0.00 часа на 7 септември 2021 г. до 24.00 часа на 17 септември 2021 година. – Преброяването чрез посещение на преброител на домакинствата, сградите и жилищата ще се извърши от 8.00 часа на […]

Read More

ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ СЪОБЩЕНИЕ Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец, автобиография по образец и декларация за съгласие за обработване на лични данни по образец. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от […]

Read More