ОБЩИНА НЕСЕБЪР Е ИЗПЛАТИЛА 442 ХИЛ. ЛВ. ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА 221 НОВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

221 са новородените в Община Несебър през изминалата 2021 година, получили  еднократната помощ от 2000 лв. Общата сума, която местната власт е изплатила от бюджета си на родителите им, възлиза на 442 хил.лв. За разглеждания период са се родили и 4 двойки близнаци. За 2021-та година общината е подкрепила финансово и 7 двойки за инвитро процедури с общо 14 000 лв. За […]

Read More

МКБППМН КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЧЕТВЪРТИ И ШЕСТИ КЛАС В УЧИЛИЩЕТО В ОБЗОР

Във връзка с изпълнение на плана си МКБППМН към Община Несебър  осъществява цикъл от занятия за превенция на асоциалното поведение при подрастващите.  Превенцията е процес, който има за цел да не се допуска конфликт между детето и закона и  да  ограничава факторите , които водят до извършване на противообществени прояви.В изпълнение  на дейността си  МКБППМН осъществява срещи с ученици от училищата на територията на общината. Темата […]

Read More

МКБППМН – НЕСЕБЪР ОРГАНИЗИРА ОТКРИТИ УРОЦИ НА ТЕМА „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА“

За поредна година, по случай „Международния ден за борба с трафика на хора“, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Несебър организира информационна кампания, свързана с превенцията на трафика на хора. Кампанията се проведе съвместно с ръководството на СУ „Любен Каравелов“-гр.Несебър  и ΠГТ “Иван Вазов“ – Слънчев бряг. Гости бяха Даниел Майуро, ръководител на […]

Read More

УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНИ ГРИЖИ И УСЛУГИ“- НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ АСИСТЕНТИ

Управление “Социални грижи и услуги“,  като доставчик  на социалната услуга „Асистентската подкрепа“, осигури въвеждащо обучение за социални асистенти. Събитието, с лектор д-р Анна Целова,  бе проведено в  Артиум център. В курса се включиха около 30 души. През есента предстои  надграждащо обучение. Асистентската подкрепа е нова държавно делегирана социална услуга. Тя стартира в община Несебър от м. март тази година. Услугата […]

Read More

Две прояви фокусираха вниманието на ученици от Обзор и Свети Влас върху безопасната ваканция

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организира две прояви на територията на Община Несебър по повод предстоящата ваканция на учениците. Едната бе в читалището в  Обзор, а другата – в ОУ “Св.св. Кирил и Методий“-Свети Влас. Целевите групи бяха ученици от 4-ти,  6-ти и  7-ми класове.   Основният фокус беше насочен към опасностите, които грозят децата през […]

Read More

МНОЖЕСТВО ПРОЯВИ В УЧИЛИЩЕТО В ОРИЗАРЕ, ПОСВЕТЕНИ НА СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Множество прояви с дейно участие на учители и ученици бяха организирани в ОУ „Георги Стойков Раковски“ – с. Оризаре, по повод Световния ден за борба с тютюнопушенето, който се отбелязва всяка година на  31 май. Седмокласници изготвиха информационно табло на тема „Пушенето води до рак и смърт“, което е поставено на видно място в училищния кът. Там се намира и […]

Read More

Деца от Свети Влас учиха за безопасността на движението по пътя

Деца от първи и втори клас от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Свети Влас участваха в проява, свързана с безопасното преминаване по улиците, управление, екипировка и изправност на велосипед и тротинетка. Събитието бе организирано МКБППМН – Община Несебър Пламена Димитрова и Елица Колева – обществени възпитатели. Целта на мероприятието бе: да се изградят и развият защитни механизми, спрямо опасностите […]

Read More

НОВА УСПЕШНА АКЦИЯ НА БЧК – НЕСЕБЪР

По традиция, установена от години, Общинската организация на Червения кръст- Несебър, проведе благотворителна Великденска акция. На социално слаби, самотно живеещи и болни наши съграждани бяха раздадени над 250 козунака и хранителни пакети, съдържащи  традиционните за празника яйца и продукти от първа необходимост. Акцията стана възможна с подкрепата на Община Несебър, Македонското братство „Тодор Александров“ и дарители, заявили, че искат да […]

Read More

МКБППМН ИНИЦИИРА МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър и ученици от ОУ „Васил Левски“- с.Тънково, проведоха „Беседа за безопасно преминаване по улиците, управление, екипировка и изправност на велосипеда, запознаване със Закона за движение по пътищата“. Проявата се състоя дни преди преминаване към онлайн форма на обучение. Беседата и презентацията към нея бяха насочени към познаване и прилагане […]

Read More

МКБППМН – НЕСЕБЪР ПРОВЕДЕ ОТКРИТ УРОК ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

По повод Международния ден за безопасен интернет, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните организира срещи с ученици от СУ“Любен Каравелов“- гр.Несебър и в ОУ“Г.С.Раковски“ в с.Оризаре. Целта бе вниманието на учениците да се фокусира върху темата за безопасното ползване на глобалната мрежа. Децата получиха ценни съвети и усвоиха важни правила за справяне с кибертормоза в […]

Read More