СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N РД-01-393/ 09.07.2020г. на министъра на здравеопазването, въвеждаща  по-строги мерки срещу нарастващото разпространение на  COVID -19.

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед  N 650/17.06.2020г., с която се нареждат промени в   допустимата бройка на децата в групите на детските градини на територията на общината. Със заповедта можете да се запознаете в приложения документ.

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 616/15.06.2020г. на зам. кмета на община Несебър, издадена въз основа на заповед, издадена от министъра на здравеопазването, касаеща провеждане на спортни мероприятия на открито и закрито, културни прояви на открито и закрито, и посещенията на барове, дискотеки и др. Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в приложения документ.

Read More

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕВАНТИВНОТО ТЕСТВАНЕ ЗА COVID-19 В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

  Акцията по превантивното тестване на граждани в община Несебър за COVID-19 продължава. Целта е да се обхванат групите на здравните работници, имащи контакт с пациенти, общински служители, работещи с клиенти, персонал на хотелски комплекси, както полицейски служители и работници в супермаркети, за да се предотврати риска от заразяване на туристи и гости на общината. Изследвани с приоритет ще бъдат […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 554/08.06.2020г. на Кмета на Община Несебър, касаеща практикуването на колективни и индивидуални спортове на открито и закрито, и условията на провеждане на  тренировки и състезания.Със заповедта можете да се запознаете в приложения документ.

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 514/28.05.2020г. на кмета на община Несебър Николай Димитров, издадена въз основа на Заповед на Министерството на здравеопазването, с която се налага допълнително разпускане на противоепидемичните мерки. Със заповедта можете да се запознаете в приложения документ.

Read More

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ОТВАРЯТ НА 1 ЮНИ

  На среща, проведена между Oбщинския щаб за борба срещу разпространението на COVID-19 и ръководствата на детските градини, беше обсъдена  подготовката и новите условията на работа на детските заведения на територията на Община Несебър. По решение на кмета на общината Николай Димитров, те ще отворят врати на 1 юни, а всички служители ще бъдат тествани превантивно за COVID-19. Дните до […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Предоставяме на Вашето внимание Заповед N 490/ 21.05.2020г. на кмета на община Несебър Николай Димитров, относно практикуването на спортни занимания.

Read More

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вусловията на опасност от заразяване с COVID-19

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Предоставяме на Вашето внимание Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения вусловията на опасност от заразяване с COVID-19 в България . Те са утвърдени от министъра на туризма Николина Ангелкова и одобрени от Министерството на здравеопазването, като са взети предвид обоснованите препоръкипостъпили в МТ в изискания срок. В допълнение Ви […]

Read More