КМЕТЪТ НА НЕСЕБЪР ПРИЗОВАВА ЗА АКТИВНО ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ САЙТА НА ОБЩИНАТА

Поради характера на извършваната дейност и  интензивния контакт с граждани,   служителите на центровете за обслужване на клиенти  в общинските сгради спазват  стриктно разпоредбите на Министерството на здравеопазването и Община Несебър, и до гишетата и не допуска струпване на хора. За да се осигури по-безопасна среда, кметът  Николай Димитров  призовава гражданите  към по-активно използване на електронната система за обслужване на клиенти и плащане на данъци чрез сайта […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ИЗВЪРШВА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПУБЛИЧНИТЕ ПЛОЩИ НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ

Община Несебър продължава действията по дезинфекция на публичните площи на своята територия. Приоритетно се обработват детски площадки, спортни съоръжения, автобусни спирки, съдове за смет и др. Служителите на БКСО започнаха измиване на улиците по населените места с препарати, според указанията на Общинския щаб за борба срещу COVID-19. За гарантиране на сигурността на служителите, общината осигури 2300 предпазни маски и дезинфектанти […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Днес със Заповед № 325 на кмета Николай Димитров се въвеждат допълнителни мерки, целящи недопускане на COVID-19 на територията на община Несебър и създаване на условия за опазване на общественото здраве и ред. Със съдържанието на заповедта можете да се запознаете в приложения документ.

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕ МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ЖИТЕЛИТЕ СИ

Състоя се третото поредно заседание на Временния щаб за борба срещу COVID-19 към община Несебър. На събранието присъстваха представител на БЧК-Несебър, директорът на Центъра за обществена подкрепа, управителят на Домашен социален патронаж, началникът на отдел „Образование“ и други общински служители от щаба. На заседанието бяха обсъдени възможностите за предоставяне на помощ на всички граждани в неравностойно положение, нуждаещи се от […]

Read More

БЧК- НЕСЕБЪР ОТНОВО В АКЦИЯ

Доброволци на БЧК -Несебър разнесоха храна на нуждаещи се граждани. Това стана възможно със съдействието на Тодорка Желязкова – директор на СУ „Любен Каравелов“, която предостави на организацията получените в училището 350 бр. закуски и 400бр. ябълки. Това бе полагаемата се на децата храна, която не можа да бъде оползотвори по предназначение, поради извънредното затваряне на училищата миналия петък. Доброволците […]

Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед № 321/16.03.2020 на кмета   Николай Димитров бяха въведени нови мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на община Несебър. Съдържанието на заповедта може да прочетете в приложения документ.

Read More

ДОПЪЛНИТЕЛНA ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ

Във връзка с предприетите мерки срещу разпространение на COVID-19 Община Несебър съобщава, че се спира достъпът на външни лица в сградите на общината, като документооборотът ще става  чрез гишетата на центровете за административно обслужване, включително в офиса на „Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим“, находящ се в Несебър на ул. “Струма“ 6. За да не се допуска струпване на […]

Read More

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Във връзка с разпространяването на заболяванията, причинени от COVID-19 и обявените на правителствено ниво противоепидемични мерки, Община  Несебър предприема следните действия: – Преустановява се провеждането на културни мероприятия и се отменят събитията от културните календари на общината и народните читалища на територията й. Преустановяват се всички прожекции, театрални постановки, празнични прояви в училища, читалища, културни институции и др. Преустановяват се […]

Read More

ДНЕС В НЕСЕБЪР СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

Общински временен щаб, сформиран със заповед на кмета на Несебър Николай Димитров, днес проведе заседание за организация и координиране дейностите и мерките срещу разпространението на заболяването корона вирус COVID-19 на територията на общината. В състава на щаба са включени директори на дирекции и началници на отдели на различни общински звена, медицински лица, полицейски служители и др., които са натоварени да […]

Read More