• Помощ на служителите от социален патронаж – логистична поддръжка на възрастни хора, трудно подвижни, карантинирани граждани – доставка на продукти от първа необходимост: храна и медикаменти, изпълняване на рецепти за лекарства по рецептурни книжки;
  • Помощ на служителите от общината при извършването на дезинфекция на обществени места или автобуси от градския транспорт, деконтаминация на влизащи в града автомобили;
 • Помощ на служителите от РПУ на организираните КПП;
 • Разпространение на полезна информация сред етническите групи и квартали с такова население;
 • Логистична помощ на медицинските заведения – изпълнение на различни доставки, според нуждите на медицинските заведения

ИЗТЕГЛЕТЕ – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ДОБРОВОЛЕЦ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА СПРАВЯНЕ В БОРБАТА СРЕЩУ КОРОНА ВИРУС COVID-19

Мерки за безопасност на доброволците, препоръки към тях:

 • Преди да вземете решение за участие в дейности, свързани с епидемичната обстановка, трябва да сте абсолютно сигурни, че:
  • Нямате нито един от изброените симптоми, свързани с COVID 19, описани от СЗО: температура, суха кашлица, втрисане, главоболие, други грипоподобни симптоми;
  • Не страдате от хронични заболявания, които биха Ви изложили на по-висок риск при заразяване и никой в домакинството Ви  не попада в рисковите групи;
  • Не е препоръчително участието на доброволци над 50 годишна възраст, съгласно препоръките на СЗО;
  • В близките две седмици не сте били в социален контакт със заразен с COVID 19 пациент или пък с карантинирани граждани.
 • При извършване на задълженията си на доброволец, спазвайте стриктно следните правила:
  • Носете лични предпазни средства: маска, ръкавици, защитен костюм (в случай, че Ви е осигурен), спазвайте препоръките на фирмите производители за правилното им ползване и срока им на безопасно употреба;
  • Мийте ръцете си или използвайте дезинфектиращи средства при всеки контакт с граждани, на които сте оказали помощ;
  • Не се ръкувайте, избягвайте какъвто и да било физически контакт с гражданите, на които помагате, влизайте в домовете им или само ако те са трудно подвижни;
  • Не пристъпвайте към самоинициативно оказване на помощ в качеството си на доброволец! Вие ще получавате информация за нуждаещи се граждани по предварително организиран от общината път – обявен от тях телефонен номер, на който получават сигнали. В случай, че гражданин се обърне за помощ лично към Вас, предупредете в общината, че ще окажете такава и съобщете адреса;
  • Имайте предвид, че гражданите в състояние на изолация могат да бъдат изнервени и афектирани, не настоявайте, ако човекът отсреща отказва помощта, съобщете за това в общината и се оттеглете.
  • Спазвайте стриктно всички мерки, които са описани в предварително направения ви инструктаж.