четвъртък, 10 октомври 2019Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-1198-1/10.10.2019г. НЕДЯЛКА ДИМОВА ГАНЧЕВА-НИКОЛОВА АУЗД № МДТ-080/13.02.2019г.
2. Н4-МДТ-1197-1/10.10.2019г. ИВАН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ АУЗД № МДТ-079/13.02.2019г.
3. Н4-МДТ-1194-1/10.10.2019г. НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА ЯННИ АУЗД № МДТ-076/13.02.2019г.
4. Н4-МДТ-1192-1/10.10.2019г. СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ АУЗД № МДТ-074/13.02.2019г.
5. Н4-МДТ-1191-1/10.10.2019г. ПЕТЪР ПЕЕВ КАРАБОЕВ АУЗД № МДТ-073/13.02.2019г.
6. Н4-МДТ-1189-1/10.10.2019г. ЯНКО СОТИРОВ НАУМОВ АУЗД № МДТ-072/13.02.2019г.
7. Н4-МДТ-1188-1/10.10.2019г. ДАВИД ВЕСЕЛИНОВ НАЛБАНТОВ АУЗД № МДТ-070/13.02.2019г.
8. Н4-МДТ-1185-1/10.10.2019г. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЛЕВ АУЗД № МДТ-067/13.02.2019г.
9. Н4-МДТ-1184-1/10.10.2019г. ЙОВО ДИНЕВ ЙОВЕВ АУЗД № МДТ-066/13.02.2019г.
10. Н4-МДТ-1183-1/10.10.2019г. РЕДЖЕБ МЕМЕТ АУЗД № МДТ-065/13.02.2019г.
11. Н4-МДТ-1182-1/10.10.2019г. МАРИНА ГЕОРГИЕВА СТУПА АУЗД № МДТ-064/13.02.2019г.
12. Н4-МДТ-1180-1/10.10.2019г. МИЛЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ АУЗД № МДТ-062/13.02.2019г.
13. Н4-МДТ-1102-1/10.10.2019г. МАРИЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА АУЗД № МДТ-059/11.02.2019г.
14. Н4-МДТ-1101-1/10.10.2019г. ДАВУД КАРИМИ БАРИН АУЗД № МДТ-058/11.02.2019г.
15. Н4-МДТ-1100-1/10.10.2019г. ТРИФОН СТОЯНОВ ТРЪШЕВ АУЗД № МДТ-056/11.02.2019г.
16. Н4-МДТ-1099-1/10.10.2019г. ЖИВКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ АУЗД № МДТ-055/11.02.2019г.
17. Н4-МДТ-1098-1/10.10.2019г. ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА МИТКОВА АУЗД № МДТ-054/11.02.2019г.
18. Н4-МДТ-1097-1/10.10.2019г. КРИСТИНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА АУЗД № МДТ-053/11.02.2019г.
19. Н4-МДТ-1095-1/10.10.2019г. ЖИВКО СЛАВОВ ЛЕКОВ АУЗД № МДТ-051/11.02.2019г.
20. Н4-МДТ-1092-1/10.10.2019г. ХАРАЛАМБИ ЙОСИФОВ АНАНИЕВ АУЗД № МДТ-048/11.02.2019г.
21. Н4-МДТ-1086-1/10.10.2019г. ЯНКО САШЕВ СТОЯНОВ АУЗД № МДТ-042/11.02.2019г.
22. Н4-МДТ-1027-1/10.10.2019г. МИНЧО АНКОВ КАРАДЖОВ АУЗД № МДТ-040/06.02.2019г.
23. Н4-МДТ-1027-1/10.10.2019г. ЙОРДАН КОЙЧЕВ КОЕВ АУЗД № МДТ-034/06.02.2019г.
24. Н4-МДТ-1035-1/10.10.2019г. ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА АУЗД № МДТ-035/06.02.2019г.
25. Н4-МДТ-1036-1/10.10.2019г. ТОМА ИЛИЕВ ХРИСТОВ АУЗД № МДТ-031/06.02.2019г.
26. Н4-МДТ-1038-1/10.10.2019г. ИЗАБЕЛА ЕМИЛОВА ВЪЛЕШКОВА АУЗД № МДТ-029/06.02.2019г.
27. Н4-МДТ-1039-1/10.10.2019г. ДИМИТЪР ЖЕЧКОВ ТОДОРОВ АУЗД № МДТ-028/06.02.2019г.
29. Н4-МДТ-1044-1/10.10.2019г. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА АУЗД № МДТ-023/06.02.2019г.
30. Н4-МДТ-1045-1/10.10.2019г. КИРИЛ ХРИСТОВ ЧИФИЛЬОНОВ АУЗД № МДТ-022/06.02.2019г.
31. Н4-МДТ-1046-1/10.10.2019г. ЕРГЮН ХАСАН ЮСЕИН АУЗД № МДТ-021/06.02.2019г.
32. Н4-МДТ-946-1/10.10.2019г. МАКСИМ МАРИНОВ УЗУНОВ АУЗД № МДТ-018/04.02.2019г.
33. Н4-МДТ-967-1/10.10.2019г. ИВО ПЕТКОВ АТАНАСОВ АУЗД № МДТ-015/04.02.2019г.
34. Н4-МДТ-968-1/10.10.2019г. ЯНИ ЙОВОВ АПОСТОЛОВ АУЗД № МДТ-014/04.02.2019г.
35. Н4-МДТ-973-1/10.10.2019г. ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ АУЗД № МДТ-009/04.02.2019г.
36. Н4-МДТ-976-1/10.10.2019г. ТОДОР ГРИГОРОВ КОЧЕВ АУЗД № МДТ-006/04.02.2019г.
37. Н4-МДТ-978-1/10.10.2019г. ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ АУЗД № МДТ-004/04.02.2019г.
38. Н4-МДТ-981-1/10.10.2019г. БОРИЛ ДАНАИЛОВ СЛАВОВ АУЗД № МДТ-001/04.02.2019г.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Настоящият списък е в сила за периода от 10.10.2019г. до 25.10.2019г.