петък, 11 октомври 2019Г., ПУБЛИКУВАНО ОТ ДАФИНКА СТОЯНОВА – ГЛ.ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ МДТ

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни данъци и такси”, Община Несебър, гр.Несебър, кв.Младост бл.30, офис 3/зад хотел „Герджика”/, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6, от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица да уведомени.

№ и дата на съобщение Име на задълженото лице Вид на документа за връчване
1. Н4-МДТ-1089-1/11.10.2019г. КОЛИН СИДНИ МАДЪКС АУЗД № МДТ-045/11.02.2019г.
2. Н4-МДТ-980-1/11.10.2019г. ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖАГУЛЕВ АУЗД № МДТ-030/06.02.2019г.
3. Н4-МДТ-1546-1/11.10.2019г. АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВИЧ НИКИТИН АУЗД № МДТ-162/28.02.2019г.
4. Н4-МДТ-1557-1/11.10.2019г. ПАГОНА ИЛИЕВА КАЛЧЕВА АУЗД № МДТ-149/28.02.2019г.
5. Н4-МДТ-1558-1/11.10.2019г. АРТУР ИВАНОВИЧ ПАПИЯН АУЗД № МДТ-148/27.02.2019г.
6. Н4-МДТ-1560-1/11.10.2019г. НЕСТОР ГЕОРГИЕВ ДЕЛЯКОВ АУЗД № МДТ-147/26.02.2019г.
7. Н4-МДТ-1559-1/11.10.2019г. ВИТАУТАС БИРЖИС АУЗД № МДТ-146/26.02.2019г.
8. Н4-МДТ-1550-1/11.10.2019г. СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА ГОРШКОВА АУЗД № МДТ-158/28.02.2019г.
9. Н4-МДТ-1552-1/11.10.2019г. ЛУИЗ МЕРИ ПЛЪНКЕТТ АУЗД № МДТ-156/28.02.2019г.
10. Н4-МДТ-1553-1/11.10.2019г. ЗЛАТИНА ХРИСТОВА ЛИНОВА АУЗД № МДТ-155/28.02.2019г.
11. Н4-МДТ-1554-1/11.10.2019г. ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУДРЯКОВ АУЗД № МДТ-154/28.02.2019г.
12. Н4-МДТ-1555-1/11.10.2019г. РОБЕРТ ЧАРЛС КИФАР АУЗД № МДТ-153/28.02.2019г.
13. Н4-МДТ-1501-1/11.10.2019г. КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА НИКОНОВА АУЗД № МДТ-143/21.02.2019г.
14. Н4-МДТ-1498-1/11.10.2019г. АУДРИС СКАРДЖУС АУЗД № МДТ-140/21.02.2019г.
15. Н4-МДТ-1497-1/11.10.2019г. ШЕЙН ДЪН АУЗД № МДТ-149/21.02.2019г.
16. Н4-МДТ-1495-1/11.10.2019г. БАРТОШ ЯЦЕК РОНЧКОВИАК АУЗД № МДТ-137/21.02.2019г.
17. Н4-МДТ-1494-1/11.10.2019г. ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДОВА АУЗД № МДТ-136/21.02.2019г.
18. Н4-МДТ-1493-1/11.10.2019г. ФИЛИП УОЛТЪРС АУЗД № МДТ-135/21.02.2019г.
19. Н4-МДТ-1491-1/11.10.2019г. ДАРИН ДИМИТРОВ КОСТОВ АУЗД № МДТ-133/21.02.2019г.
20. Н4-МДТ-1490-1/11.10.2019г. РУДОЛФС ОЗОЛИНШ АУЗД № МДТ-132/21.02.2019г.
21. Н4-МДТ-1482-1/11.10.2019г. КИРИЛ КИРИЛОВ МУТАФЧИЙСКИ АУЗД № МДТ-126/21.02.2019г.
22. Н4-МДТ-1297-1/11.10.2019г. АРСЕН АРКАДИЕВИЧ ГАЗАРЯН АУЗД № МДТ-114/20.02.2019г.
23. Н4-МДТ-1296-1/11.10.2019г. ОКСАНА ВИКТОРОВНА НОВОСЕЛОВА АУЗД № МДТ-115/20.02.2019г.
24. Н4-МДТ-1295-1/11.10.2019г. ПЬОТР БЛАЖЕЙ ПШЪБОРОВСКИ АУЗД № МДТ-116/20.02.2019г.
25. Н4-МДТ-1290-1/11.10.2019г. БРЕНДА ХАУЕЛ АУЗД № МДТ-121/20.02.2019г.
26. Н4-МДТ-1291-1/11.10.2019г. ЮРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ПАВЛОВ АУЗД № МДТ-119/20.02.2019г.
27. Н4-МДТ-1293-1/11.10.2019г. СТАНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВНА ИЛИЕВА АУЗД № МДТ-118/20.02.2019г.
29. Н4-МДТ-1289-1/11.10.2019г. РАМЗИ АЛИЕВ АХМЕДОВ АУЗД № МДТ-122/20.02.2019г.
30. Н4-МДТ-1300-1/11.10.2019г. МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ЖАДРО АУЗД № МДТ-111/20.02.2019г.
31. Н4-МДТ-1301-1/11.10.2019г. ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ МЯКИШЕВ АУЗД № МДТ-110/20.02.2019г.
32. Н4-МДТ-1302-1/11.10.2019г. ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ЖЕЛЕВА АУЗД № МДТ-109/20.02.2019г.
33. Н4-МДТ-1465-1/11.10.2019г. НАТАЛИЯ ТКАЧЕНКО АУЗД № МДТ-102/18.02.2019г.
34. Н4-МДТ-1467-1/11.10.2019г. ДЖОН ТИМЪТИ БЪКМАН АУЗД № МДТ-100/18.02.2019г.
35. Н4-МДТ-1468-1/11.10.2019г. НИКОЛА АНТОНОВ КОСЕВ АУЗД № МДТ-098/18.02.2019г.
36. Н4-МДТ-1508-1/11.10.2019г. ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ ШУБИН АУЗД № МДТ-097/18.02.2019г.
37. Н4-МДТ-1472-1/11.10.2019г. МИХАИЛ ПЕТРОВ ЛИСКОВ АУЗД № МДТ-093/18.02.2019г.
38. Н4-МДТ-1474-1/11.10.2019г. ВЕРА АРКАДЬЕВНА СОКОЛОВА АУЗД № МДТ-091/18.02.2019г.
39. Н4-МДТ-1478-1/11.10.2019г. КИРИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛИСИЧКИН АУЗД № МДТ-090/18.02.2019г.
40. Н4-МДТ-1480-1/11.10.2019г. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ АУЗД № МДТ-089/18.02.2019г.
41. Н4-МДТ-1483-1/11.10.2019г. МИЛЕНА ТОНЧЕВА ТОНЧЕВА АУЗД № МДТ-085/18.02.2019г.
42. Н4-МДТ-1485-1/11.10.2019г. ДЕНИС ЕВГЕНИЕВИЧ ГОРДЕНКО АУЗД № МДТ-084/18.02.2019г.
43. Н4-МДТ-1488-1/11.10.2019г. РУМЕН МИЛКОВ ВЛАДОВ АУЗД № МДТ-083/18.02.2019г.
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Настоящият списък е в сила за периода от 11.10.2019г. до 28.10.2019г.