Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 2
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 3
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 4
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 5
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 6
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД-ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ
К ЕНД П ИНВЕСТМЪНТС БЪЛГАРИЯ ООД
СЪН КОУСТ ВИЛАС ЕООД
ФОР СТАР ДЕВЕЛОПЪРС ООД
ХАПСА ПРОМОСИОНЕС ЕООД

Публикувано на 24.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
ОБЩИНА НЕСЕБЪР-КМЕТСТВО ОБЗОР СЪОБЩЕНИЕ изх. № 1944 / 23.01.2014г.
Съобщаваме Ви, че със заповед № 10 / 23.01.2014г. се допълва разрешение за строеж № 41 / 11.12.2012г. за строеж : „Жилищна сграда” , находящ се в ЗП № 6 от УПИ ІІ-общ. в кв. 5 по плана на гр. Обзор , Община Несебър / ПИ с идентификатор 53045.502.28 по КК/ на основание одобрен инвестиционен проект „Промяна по време на строителството , съгласно чл. 154 , ал. 5 от ЗУТ” на 27.11.2013г.
Проектът и заповедта се намират в отдел “УТ” при Кметство гр.Обзор , ул.”Иван Вазов”№2 , ет. 2 , стая № 8 и може да се прегледат от заинтересованите лица.
Искания и възражения по заповедта се подават в 14-дневен срок от публикуване на съобщението до началника на регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. Бургас .Телефон за контакти : 0556 / 35116
ст. специалист УТ
/ Божидар Димов /


Публикувано на 23.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД 2
СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД 3
СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД 4
СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД 5
СЪНИ БИЙЧ ИНВЕСТМЕНТ ЕООД
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС - ПАНАМА 2
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС - ПАНАМА 3
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС - ПАНАМА 4
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО КОНТИНЕНТАЛ БИЗНЕС ВЕНЧЪРС - ПАНАМА
СОЕВЕЙ ХОЛДИНГ АПС - ДАНИЯ

Публикувано на 22.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ЕЙ ВИ ООД
ЕЙ ВИ ООД 2
ЕЙ ВИ ООД 3
ЕЙ ВИ ООД 4
ЕЙ ВИ ООД 5
ЕЙ ВИ ООД 6
КОЛИЗЕУМ 301 ЕООД
КУЛИ ПРОПЕРТИС ЛИМИТИД ООД 2
КУЛИ ПРОПЕРТИС ЛИМИТИД ООД
ЛЕКТРА ООД


Публикувано на 22.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

“БОВЕ – 1” ООД 2
“БОВЕ – 1” ООД 3
“БОВЕ – 1” ООД 4
“БОВЕ – 1” ООД
“ЕМА 2005” ЕООД 2
“ЕМА 2005” ЕООД 3
“ЕМА 2005” ЕООД
ПЛАМЪК 4 ЕООД
ХИДРО ГРУП ЕООД

Публикувано на 21.01.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews