Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Инвестиционно предложение:
„Изграждане на водовземни съоръжения – тръбни кладенци – ТК1, ТК2, ТК3, ТК4, ТК5, ТК6 за напояване на зеленчукови градини…”Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-51/07.01.2014 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване от съществуващ ЖР стълб №5 на отклонението на ВЕП 20 кV „Полевъд ” към ТП „АХЦ” в ПИ 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, м.”Боруна”, землище с.Тънково, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, с обхват на трасето землищата на с.Тънково и гр.Несебър.
За територията на Несебър трасето пресича 3 ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 97м, ПИ 51500.57.56-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 6м, ПИ 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина 15м.
.............................

Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-52/07.01.2014 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване от съществуващ ЖР стълб №5 на отклонението на ВЕП 20 кV „Полевъд ” към ТП „АХЦ” в ПИ 51500.64.35 на територията на Несебър до нов БКТП в ПИ 73571.22.45, от който ще се извърши електро захранване на ПИ 73571.22.43, м.”Боруна”, землище с.Тънково, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, с обхват на трасето землищата на с.Тънково и гр.Несебър.
За територията на Несебър трасето пресича 3 ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ 51500.64.35-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 97м, ПИ 51500.57.56-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 6м, ПИ 51500.57.51-път от републиканска пътна мрежа-държавна собственост с дължина 15м.

......................................
Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р СЪОБЩЕНИЕ Н2-УТ-43/07.01.2014 год.
На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, на заинтересованите, че на основание чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен проект на парцеларен план за обект:»Външно ел.захранване от съществуващ ЖР в ПИ 53822.191.12 на територията на с.Оризаре, от ВЕП 20 кV „Александрово” до нов БКТП в ПИ 73571.1.533, м.Корията ”, землище с.Тънково, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, с обхват на трасето землищата на с.Тънково и с.Оризаре.
За територията на с.Оризаре трасето пресича 4 ПИ: започва от съществуващо ЖР в ПИ 53822.191.12-овощни насаждения, собственост на Димитър Колев Джамбазов, Георги Колев Джамбазов, Стефан Димитров Джамбазов и Никола Георгиев Джамбазов с дължина 21м, ПИ 53822.19.125-селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 3м, ПИ 53822.19.127- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 4м, и ПИ 53822.19.133- селскостопански път-собственост на Община Несебър с дължина 510м.
..................................

Публикувано на 20.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

„АЙ ПИ СИ - ИНДЕПЕНДЪНТ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТАНТС ЛИМИТЕД „ ЕООД 2
„АЙ ПИ СИ - ИНДЕПЕНДЪНТ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТАНТС ЛИМИТЕД „ ЕООД 3
„АЙ ПИ СИ - ИНДЕПЕНДЪНТ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТАНТС ЛИМИТЕД „ ЕООД
„АНШАН” ЕООД„МИТ.КО 2005” ЕООД
„СТОИЛОВ АГРОИНВЕСТ” ЕООД
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БРЕСЕЛ ХОЛДИНГ - НОРВЕГИЯ 2
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БРЕСЕЛ ХОЛДИНГ - НОРВЕГИЯ
ЕТ „ГЕОРГИ МАРТИНОВ”ЕТ ЛОТИ - БОЖИДАР ВЪЛЧЕВ

Публикувано на 15.01.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews