Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11

Публикувано на 15.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2014Г. ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
21.01.2014г.
с.Кошарица – от 11,00ч. - в сградата на кметството
с.Гюльовца – от 13,00ч. - в сградата на кметството
с.Оризаре – от 14,00ч. - в сградата на кметството
с.Тънково – от 15,00ч. - в сградата на кметството
с.Равда – от 17,00ч. – в сградата на кметството
22.01.2014г.
гр.Свети Влас - от 11,00ч. - в сградата на кметството
гр.Несебър – от 14,00ч. - в зала Мелсас
23.01.2014г.
гр.Обзор - от 11,00ч. - многофункционална зала

Публикувано на 13.01.2014 от Пресцентър Община Несебър


УВЕДОМЛЕНИЕ:


за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.З от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.З от 11 Януари 2011г., изм. и доп ДВ. Бр.94 от 30 Ноември 2012 г./


Публикувано на 09.01.2014 от Пресцентър Община Несебър


О Б Я В А


Уведомяваме Ви, че фирма "МТ-Консадтинг" ЕООД булстат 175268006, седалище гр. София ул."Бисер" № 12 - Марин Троянов управител / седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/, има следното инвестиционно предложение: Обекта представлява изграждане на нова жилищна сграда-еднофамилна.


Публикувано на 09.01.2014 от Пресцентър Община Несебър
Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АНДРЕЙ ДИМИТРОВ ПАРАШКЕВОВ
БОГОМИЛ ЗДРАВКОВ ДИНДЕВ
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ НИКОЛЧЕВ
ГИНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА
ГОРАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

........................................................

ДРАГАНКА БОЖИЛОВА ИВАНОВА

Публикувано на 08.01.2014 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews