Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2381-001/22.03.2017г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Изграждане на офиси, търговски комплекс и складове” в ПИ 51500.66.18 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2477/16.03.2017г.

от Марийка Георгиева Яковска, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на допълващо застрояване- гараж в УПИ VІІІ-286, кв.4301 с идентификатор
51500.506.555 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2423/15.03.2017г.

от "АНИТА-Г" ООД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на временен
паркинг в УПИ Х-324, кв.4103 с идентификатор
51500.507.587 по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", , общ.Несебър,
обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2422/15.03.2017г.

от "АНИТА-Г" ООД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ
Х-324, кв.4103 с идентификатор 51500.507.587 по плана на к.к."Слънчев
бряг-запад", , общ.Несебър, обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2515/17.03.2017г. от "НЕВИС МЕНИДЖМЪНТ" ООД,


съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Пристройка към съществуващ хотел "Полюси", находящ се в УПИ
І, кв.12 по
плана на к.к."Слънчев бряг-изток", , общ.Несебър, обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2237/08.03.2017г.

от "Теленор България" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Изграждане на базова станция №5169 върху сграда с
идентификатор 51500.507.398.2
по плана на к.к."Слънчев бряг-запад", , общ.Несебър, обл.Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2397/14.03.2017г. от "УНИТУРС" АД,

съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "Преустройство на част от приземен етаж от ресторант с кухня
в игрална зала за организиране на хазартни игри с игрални автомати и
покриване на съществуваща тераса със слънцезащитна автоматична тента в
съществуваща сграда с апартаменти в УПИ ІІІ, кв.71 по плана на гр.Несебър,
к.к."Слънчев бряг-изток", община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение за обект :

Препроектиране по
време на строителството на жилищна сграда ЗП №3, гр.
Несебър, ж.к. "Черно море", кв 12, УПИ ІV.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение за обект :

Преустройство на
партерен етаж в магазин за хранителни стоки в жилищна сграда №1, гр.
Несебър, ж.к. "Черно море", кв 26, УПИ ХХІІ.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-2295/10.03.2017г. от "Гранд Травел" ООД,

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews