Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление за инвестиционно предложение

Относно обект: Жилищна сграда, с.о. Инцараки, кв.26, УПИ ХVІІІ-518
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение

За обект" Външно ел. захранване на магазини за промишлени стоки ЗП 12" в кв.27, УПИ Х, ж.к."Черно море", гр. Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БАЛКОН В
ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МУ ВИД НА ВТОРИ ЕТАЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА" В УПИ ІХ В КВ.11, ПО
ПЛАНА НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-2310/10.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление за инвестиционно предложение по смисъла на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,
Относно: инвестиционно предложение на Васил Тенев Саръстов, Димитър Тенев Саръстов и Калинка Тенева Саръстова за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 27454.30.24 м.”Шапка”, землище с.Емона, община Несебър.
Материалите към информирането се намират в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37
От общината
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ" ПО
УЛ."ОГОСТА".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ ЗА
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.77.15, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№Н2-УТ-2123/01.03.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление от ЕВН България Електроразпределение” АД гр.Пловдив за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за инвестиционно предложение за изграждане на Външно ел. захранване на 5броя складове за инвентар в ПИ 02703.501.133 по КК на с.Баня, община Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от ЕВН България Електроразпределение „ ЕАД , КЕЦ Поморие , БУЛСТАТ 115552190 , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Христо Данов", №37 , чрез упълномощено лице - Райна Стоянова Тодорова
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 16.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

НОВО ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОР №4211545/2016Г.

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ МЕЖДУ "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" АД И ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА ОСЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ ЗА СОЛАРНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ."ВАРДАР", С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР ДО ФАСАДАТА НА БКТП "КВ.15", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.600 ПО КК НА С.РАВДА ЩЕ СЕ МОНТИРА НОВ КАБЕЛЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ШКАФ КРШ F4. СЪЩЕСТВУВАЩ РЕЗЕРВЕН КАБЕЛ/КЪМ РК2/, ТИП NAY2Y-J 4Х 185 SM ММ2 ЩЕ СЕ ИЗВЕДЕ ОТ БКТП "КВ.15" И ЩЕ СЕ МУФИРА С НОВ КАБЕЛ, ТИП NAY2Y-J 4Х 185 SM ММ2 ДО НОВИЯ КРШ. ДО ФАСАДАТА НА БКТП "КВ.15", В БЛИЗОСТ ДО КРШ - НОВ ЩЕ СЕ МОНТИРА НОВО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО, ТИП ТЕПО 1ТЧ. ТО ЩЕ С ЗАХРАНИ С НОВ КАБЕЛ, ТИП NYY-J 4Х 10 ММ2 ДО НОВИЯ КРШ.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОР №4211527/2016Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ МЕЖДУ "ЕВН БЪЛГАРИЯ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 15.03.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews