Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

Преработка по време на
строителството на жилищна сграда в УПИ VІ-общ. в кв. 22 по плана на гр.
Несебър, ж.к. "Черно море".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

Г. МАРКОВ ЕООД
МЕЛНИК-1 ЕООД
МЕЛНИК-1 ЕООД 2

Публикувано на 27.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД - ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 4
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД - ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 5
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД - ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 1
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД - ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 2
БРЪНШОУ ПРОПЪРТИС ЛИМИТЕД - ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ 3
БАЙ ЛАНД” ЕООД
БОНЪР ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД
ГМ - СТРОЙ” ООД
ГМ - СТРОЙ” ООД2
ГМ - СТРОЙ” ООД3
ГМ - СТРОЙ” ООД4
ГМ - СТРОЙ” ООД5
ГМ - СТРОЙ” ООД6
ГМ - СТРОЙ” ООД7
ГМ - СТРОЙ” ООД8
ГМ - СТРОЙ” ООД9
ГМ - СТРОЙ” ООД10
ГМ - СТРОЙ” ООД11
ГМ - СТРОЙ” ООД12
ГМ - СТРОЙ” ООД13
ГМ - СТРОЙ” ООД14
ГМ - СТРОЙ” ООД15
ГМ - СТРОЙ” ООД16
ГМ - СТРОЙ” ООД17
МЕЙФЕАР ООД
МЕЙФЕАР” ООД
ПРОКОНАНКЛА” ООД
СИ ТИ ЕС - ГРУП” ООД
ЮРО ХАУС” ЕООД

Публикувано на 24.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ВИАТУР ООД
ВИАТУР ООД2
С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД
СЕЛПА ЕООД


Публикувано на 24.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ОГРАДА" В УПИ ХІІ-507, КВ.31а
/61056.501.269/ ПО ПЛАНА НА С.РАВДА
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№Н2-УТ-1423/16.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление от СД”Колеви и СИЕ” за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.2 от Наредбата за условията и реда за инвестиционно предложение за изграждане на Преустройство на част от магазин за мебели в „Аптека за лекарствени продукти, приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без приготвяне на лекарствени форми за очи и разтвори за пероларно приложение” находящ се в УПИ І-общ., кв.76 по плана на гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1492/20.02.2017г.

от Методи Борисов Попов, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Уличен водопровод
L=34.20м до ПИ с идентификатор 51500.506.211 и улична канализация с
L=37.70м от о.т. 671 до ПИ с идентификатор 51500.506.211, к.к."Слънчев
бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№Н2-УТ-1303/15.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление от „Кристал Инвест-2012” ООД за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за инвестиционно предложение за изграждане на Уличен водопровод и канал захранващ ПИ 51500.84.54 в местност „Кокалу”,землище на гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

МЪРКАНТАЙЛ БЪЛГЕРИА” ООД
ОРБИТА - КОМЕРС” ООД
Т. Д. ВЕДА КЕПИТЪЛ ЛИМИТЕД ” - КИПЪР
БУЛСЪН ГРУП” ЕООД
БУЛСЪН ГРУП” ЕООД2
БУЛСЪН ГРУП” ЕООД3
БУЛСЪН ГРУП” ЕООД4
ВИА ИНВЕСТ КОНСУЛТ” ЕАД
ЕКСЕЛЕНС - 95” ООД
ЕМ - ДИ” ООД
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН” ООД
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН” ООД2
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН” ООД3
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН” ООД4
КИНГДЪМ КЪНСТРАКШЪН” ООД5


Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АСРАР КАЗИНО ГРУП АД
КРИСМАВ ООД
СИРЕНА ГИГ ЕООД 2
СИРЕНА ГИГ ЕООД


Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews