Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№Н2-УТ-1232/14.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление от ЕВН България Електроразпределение” АД гр.Пловдив за инвестиционно предложение по смисъла на чл.4 , ал.1 от Наредбата за условията и реда за инвестиционно предложение за изграждане на Външно ел. захранване на жилищна сграда в УПИ V-495 в кв.98 по плана на гр.Несебър.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 22.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда” гр.Поморие
УВАЖАЕМИ БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА,
Дирекция „Бюро по труда” – Поморие организира курсове за професионална квалификация:

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ


Публикувано на 21.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

БИ ЕС ТУРС ООД
БЪЛГЕРИАН ИНВЕСТ КОНСУЛТ ЕООД
БЪЛГЕРИАН СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД
ДИТЕКС КОМЕРСИАЛ ЕООД
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СВЕБО АС-НОРВЕГИЯ
ЕФ ЕНД ЕС КЪНСТРАКШЪН ЛИМИТИД ООД
КАРАВАН-КОКТЕЙЛ ЕООД
МИРКОН ООД(1)
ПЛАНТЪРС ЕООД
СЪНИ ЛАЙФ ЕООД
АЙ ЕС ДЖИ ООД
АРАС ЕООД
АРТПЛЕЙ КОМПАНИ ООД
АУРСНЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД 1
АУРСНЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД 21098

Публикувано на 20.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление изх.№Н2-УТ-1490/20.02.2017г.

на Община Несебър,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Частично изменение на
ПУП-ПЗ за УПИ VІ-общ., кв.403 с
идентификатор ПИ 51500.508.89 по плана на к.к."Слънчев бряг- запад",
община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-1344/15.02.2017г.

от "МИЛИН КАМЪК" ООД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Преустройство на магазини за промишлени стоки Е2 и Е3 в УПИ
ІІІ-111,112, кв.6905 с идентификатор ПИ 51500.506.622 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-1334/15.02.2017г.

от "ЕВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " БКТП "НОВ" 2х800кVА 20/0.4кV в ПИ 51500.505.226;
Реконструкция на кабели 20кV от ТП "Магура" в ПИ 51500.505.224 до БКТП
"НОВ" 2х800кVА 20/0.4кV в ПИ 51500.505.226; Реконструкция на кабели 1кV от
ТП "Магура" в ПИ 51500.505.224 до БКТП "НОВ" 2х800кVА 20/0.4кV в ПИ
51500.505.226 по плана на
к.к."Слънчев бряг- изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 20.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "ТОРНАДО", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.238 ПО
КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ЕЛ.РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КАСЕТА /РК1/, ТИП ШКО-6",
НАХОДЯЩ СЕ НА ГРАНИЦАТА ПИ 61056.502.182 ПО КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "АРДА", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.547 ПО
КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО,
ТИП ТЕПО ДО ФАСАДАТА НА ТП "КВ.26", НАХОДЯЩ СЕ В ПИ 61056.502.556 ПО
КК НА С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 17.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews