Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление за инвестиционно предложение

Жилищни сгради ж.к. Черно море Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-939/07.02.2017г.

от "Мелаинвест и Партньори" ООД,
съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Преустройство на зала
за делова и административна дейност и спортно развлекателна дейност в
студия с идентихикатори 51500.507.628.1.237 и 51500.507.628.1.238 от
съществуваща сграда" в УПИ ІV-312, 306, 310, 308, кв.4001с идентификатор
по КК 51500.507.628 по плана на к.к."Слънчев бряг- запад",
община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-893/07.02.2017г.

от "Морски Риболов Несебър" ООД,
съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Пристройка на склад за
съхранение на риба с минусова камера" в УПИ ІV-155,156, кв.102 с
идентификатор по КК 51500.508.230 по плана на промишлено складова зона
гр.Несебър,
община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-955/07.02.2017г.

от "КАСКАДАС 16" ООД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Водовземане от подземни
води от съществуващ сондаж № Б-76 от находище за минерална вода "Слънчев
бряг" за водоснабдяване на СПА-център, прилежащ към жилищна сграда
"Каскадас 21" в ПИ с
идентификатор 51500.506.153 по плана на к.к."Слънчев бряг- запад",
община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-942/07.02.2017г.

от "БУЛИМПЕКС" АД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Схема за поставяне на
преместваеми обекти и съоръжения в т.ч. допълнителни търговски площи и
зони за безплатно разполагане на плажни принадлежности на морски плаж
"Слънчев бряг-север", находящ се в к.к. "Слънчев бряг-изток", община
Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-ОА2-789/06.02.2017г.

от ЕТ "Николай Драмчев", съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: " Изграждане на ЗОХ и
обслужващи функции"
в УПИ ХІV, кв.19 с идентификатор 51500.505.114
по плана на к.к."Слънчев бряг- изток",
община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 09.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЯ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ“

- ОБЩИНА НЕСЕБЪР УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ , ЧЕ ОТ 15.02 2017Г. ДИРЕКЦИЯ“ТРАНСПОРТ“ ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА МАГНИТНИ КАРТИ ЗА ДОСТЪП В НЕСЕБЪР– СТАРИЯ ГРАД И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПАРКИНГИТЕ В НОВА И СТАРА ЧАСТ НА ГР. НЕСЕБЪР.

- УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД НЕСЕБЪР, ЧЕ ОТ 01.04.2017Г.ЩЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ БАРИЕРИТЕ В СТАРИЯ НЕСЕБЪР.


Публикувано на 07.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА
5БР.ПАВИЛИОНИ В УПИ VІІІ-552,553,556, КВ.36 /61056.501.458/ ПО ПЛАНА НА
С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

От Валери Душков Петров
Изграждане на еднофамилни жилищни сгради с. Кошарица
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 07.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews