Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-424-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на ваканционно селище блок 4 – ІV етап в ПИ 51500.84.47 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-426-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на промяна по време на строителство на ваканционно селище блок №3 І-етап в ПИ 51500.84.47 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-425-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на промяна по време на строителство на ваканционно селище блок №2 ІІ-етап в ПИ 51500.84.47 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обект „Външно ел. захранване на промяна по време на строителство на ваканционно селище блок №1 ІІІ-етап в ПИ 51500.84.47 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ”, община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-420-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за обекти „БКТП 20/0,4кV, 1х800кVА в ПИ 51500.74.53 по КК на гр.Несебър, м.”Кокалу” ” и „Кабел 20кV, тип NA2xS(F)2Y 3х1х185мм² от съществуващ ж.р. стълб №26 на ВЕП 20кV Манчев до БКТП-нов.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ
изх.№Н2-УТ-313-001/01.02.2017г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение за ПУП-ПП за обект „Захранващ водопровод за питейно-битови нужди” за ПИ 51500.66.16 по КК на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”., община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АГРОСТАРТ КОРПОРЕЙШЪН ООД
АРАС ЕООД
БИЛДКОМ СОФИЯ ЕООД 2
БИЛДКОМ СОФИЯ ЕООД
БИЛДКОМ СОФИЯ ЕООД3
ЕЙ ДЖЕЙ ПРОПЪРТИ 2
ЕЙ ДЖЕЙ ПРОПЪРТИ
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД 1
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД 2
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД3
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД4
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД5
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД6
ЕКШЪН ПРОПЪРТИ ЕООД7
ЕЛАЙТ ЕООД
МЕДОУКОРТ EООД
МУХИТДИН 1399
ПАВИЛОСТА ЕООД
РЕДСТАР ТУРС ЕООД
ЯГУ ЕИЕНДОМ АС НОРВЕГИЯ

Публикувано на 01.02.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-393/25.01.2017г.


от "СИБАНК" ЕАД, съгласно
изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване
на ОВОС за инвестиционно предложение: " Вътрешно преустройство на част от
конферентна зала в 6 броя хотелски стаи с коридор, находяща се на кота
+3.55, х-л "Делта Палас"- сграда с идентификатор 51500.505.260.2 по плана
на к.к."Слънчев бряг- изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-541/27.01.2017г.


от "ВИЖЪН 2008" ЕООД,
представлявано от Здравка Красимирова Кръстева, съгласно изискванията на
чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за
инвестиционно предложение: " Тръбна канална мрежа за пренос на данни на
територията на к.к."Слънчев бряг", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-544/27.01.2017г.


от "М.М.-КОМЕРС" ЕООД,
представлявано от Стефан Милков Василев, съгласно изискванията на чл.4,
ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за
инвестиционно предложение: " Уличен водопровод за ПИ 51500.506.291 по
плана на к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews