Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление вх.№Н2-УТ-339/24.01.2017г.


от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на апартаментен хотел с КОО на първи
етаж за сезонно ползване сграда 6"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.505.270; БКТП кабел 20кV, кабел
ниско нопрежение
по плана на к.к."Слънчев бряг- изток", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-327/24.01.2017г.


от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на ресторант градина"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.506.686 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-328/24.01.2017г.


от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на семеен хотел с магазини в партера"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.507.53 по плана на к.к."Слънчев
бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-250/20.01.2017г

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " БКТП 20/0.4кV, 1х800кVА в ПИ 51500.506.314 по КК на
гр.Несебър; "Кабели 20кV-2броя от съединителни муфи на съществуващ кабел
20кV, БКТП "Балкан"- В/6 "Палма" до нов БКТП" по плана на к.к."Слънчев
бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-248/20.01.2017г. от "EВН България

Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на апартаментна жилищна сграда за
сезонно ползване "
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.507.660 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-246/20.01.2017г. от "EВН България


Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на 5 броя павилиони в ПИ с
идентификатор по одобрена КК 51500.507.662 по плана на к.к."Слънчев бряг-
запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-240/20.01.2017г.

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки" в ПИ
с идентификатор по одобрена КК 51500.507.251 по плана на к.к."Слънчев
бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-244/20.01.2017г. от "EВН България

Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно
ползване"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.506.314 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-243/20.01.2017г. от "EВН България


Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване
"Каскадас 17"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.506.691 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-329/24.01.2017г.

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно ползване
"Каскадас 15"
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.506.691 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews