Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление вх.№Н2-УТ-239/20.01.2017г.

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: "
БКТП 20/0.4кV, 2х800кVА в ПИ 51500.506.691 по КК на гр.Несебър,
к.к."Слънчев бряг-запад".; "Кабели 20кV 2 бр. от съединителни муфи на
съществуващ кабел 20кV ТП "Лондон"- ТП "Вижън" до до БКТП-нов"; Кабел 20кV
от съединителвна муфа на съществуващ кабел 20кV П/С "Слънчев бряг"- ВС
"Палма" до БКТП-нов".
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Уведомление вх.№Н2-УТ-238/20.01.2017г.

от "EВН България
Електроразпределение" ЕАД, съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение: " Външно ел. захранване на магазин за хранителни стоки-
преустройство на първи и втори етаж от съществуваща сграда със смесено
предназначение с идентификатор 51500.506.627.1 и нови пристройки",
в ПИ с идентификатор по одобрена КК 51500.506.627 по плана на
к.к."Слънчев бряг- запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

От ЕВН България Електроразпределение АД
Захранване на жилищни сгради жк. Черно Море, Несебър
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АСПЕКТИ ПЛЮС” ЕООД
БЪЛГЕРИАН ИНВЕСТ КОНСУЛТ” ЕООД
ВАРГ” ООД
ДЖЕЙ ЕНД КЕЙ ГРУП” ЕООД
ЗЕДА ТУР АД
ЗЕДА ТУР” АД 2
ЗЕДА ТУР” АД
КАРМЕН ДЕВЕЛОПМЕНТС” ЕООД
КИЛОХЪРТ” ООД
М-ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД
МОТОР - Д” ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ I” ЕООД
ПАШМИНА” ЕООД
ПАШМИНА” ЕООД2
СТЕКЕТ - ТОМОВИ” ЕООД
СЪН ФЛАУЪРС ДЕВЕЛЪПМЪНТС” ООД
СЪНИ ЛАЙФ” ЕООД
ЦСР – БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС” ООД
7 ПРОПЪРТИ” ООД

Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


ВЕСИМ-2000” ООД 2
ВЕСИМ-2000” ООД
ВЕСИМ-2000” ООД2
ВЕСИМ-2000” ООД3
ВЕСИМ-2000” ООД4
ВЕСИМ-2000” ООД5
ДИВЕРСАО” ЕООД
МАНГЛЕ ИНВЕСТМЪНТ” ООД


Публикувано на 31.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК


БУЛСЪН ГРУП ЕООД
БУЛСЪН ГРУП ЕООД2
БУЛСЪН ГРУП ЕООД 3
БУЛСЪН ГРУП ЕООД 4
ВИКИС ПЛОВДИВ ЕООД
ВЛАДИР ЕООД
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ УАЙТГРОУВ ЕСТЕ
ЕС ПИ ЕС ЕООД 2
ЕС ПИ ЕС ЕООД 4
ЕС ПИ ЕС ЕООД
ЕС ПИ ЕС ЕООД 3
ЕС ПИ ЕС ЕООД 5
КЕЙСИ ЮРЪПИАН ДЕВЕЛЪПМЕНТС ЕООД
МЕЛНИК 1 ЕООД
МЕЛНИК 1” ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ I ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ II ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ IV ЕООД
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ IV ЕООД2
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ IV ЕООД3
ОБЗОР БИЙЧ РЕСОРТ IV ЕООД4
С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД2
С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ООД
СТАНИ ЕООД2
СТАНИ ЕООД
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000 ЕООД
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000” ЕООД 2
СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-6000” ЕООД
СЪНИВЕС ЕООД
УУДГЕЙТ БЪЛГАРИЯ ООД
УУДГЕЙТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Публикувано на 27.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ИЗГРАЖДАНЕ НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС"
В ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 61056.56.13,
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ШЕСТ БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ
СТОКИ" В ПИ 61056.56.66, М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

"ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА
ПРИСТРОЙКА-ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПАВИЛИОН ЗА 50 ДЕЦА, КУХНЯ И ОБСЛУЖВАЩИ
ПОМЕЩЕНИЯ В СЪЩЕСТВУВАЩА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ХІІ-ОБЩ., КВ.13
/73571.501.2678 ПО ПЛАНА НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 27.01.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews