Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление с вх.№ Н2-УТ-6919/04.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за постъпила в общинска администрация Несебър обява за инвестиционно предложение на Васил Тенев Саръстов за ПИ 27454.23.83 в землището на с.Емона местност „Кладери”.
Писмени възражения, становища и предложения относно реализацията на инвестиционното предложение се подават в 14 дневен срок от публикуване на обявата в сградата на общинска администрация Несебър, ет.3, стая 37.
От общината

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 08.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.56.26,
М."ХЕНДЕК ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 08.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№УТ-6622-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Временна ограда на ПИ 51500.502.455 по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6339-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща Базова станция на „Мобилтел”ЕАД BGS0083.A003 „Месембрия” в поземлен имот с идентификатор 51500.501.300.1 по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6722-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща Базова станция на „Мобилтел”ЕАД BGS0164.A004 „Какао” в поземлен имот с идентификатор 51500.502.6.37 по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6721-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща Базова станция на „Мобилтел”ЕАД BGS0286.A001 „Виго” в поземлен имот с идентификатор 51500.502.447 по кадастралната карта на гр.Несебър, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6494-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Изграждане на склад за хранителни стоки в поземлен имот с идентификатор 51500.66.10 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Инджекьойско блато”, община Несебър, област Бургас”.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

СЪОБЩЕНИЕ изх.№Н2-УТ-6308-001/03.11.2016г.


Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически
лица, за постъпило в общинска администрация Несебър уведомление, относно инвестиционно предложение „Задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 51500.510.62, ПИ 51500.510.137 и ПИ 51500.510.149 по кадастралната карта на гр.Несебър, м.”Акротирия”, община Несебър, област Бургас”.


ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 03.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ БРОЯ ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ" В ПИ 73571.36.70, М.НАД СЕЛОТО", ЗЕМЛИЩЕ
С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

У В Е Д О М Л Е Н И Е


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ" "ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР ЗА УПИ
ХІІІ, УПИ ХІV-362, УПИ ХV-346 И УПИ ХVІ-347 В КВ.42 ПО ПЛАНА НА С.ОРИЗАРЕ,
ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!

Публикувано на 02.11.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews