Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

Уведомление изх.№Н2-УТ-3501/20.04.2017г. от

"Дезинтегратор" АД, ЕИК 123020792, представлявано от Живко Николов Иванов,
съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда-
секция А и жилищна сграда - секция Б" в УПИ V-301, кв.4103 с идентификатор
51500.507.634 по
плана на к.к."Слънчев бряг-запад", община Несебър, област Бургас.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПУП-ПП" ЗА КПС С ТЛАСКАТЕЛ КЪМ РШ67 ОТ
СЕЛИЩНАТА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА С.ТЪНКОВО ЗА ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ "СЪНИ ДЕЙ 5", "СЪНИ ДЕЙ 6" И "СЪНИ БИЙЧ ВИЛИДЖ И СПА", ЗА ПИ 73571.49.207 ПО КК НА С.ТЪНКОВО, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 24.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 523/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 14/ 10.04.2017г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 67.50 м, ширина 7.50 м, и височина около 2.50 м., от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10 м/0.10 м/2.40 м, замонолитени през около 3.00 м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 67.50/7.50 м, с дебелина около 0.10 м.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 522/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 16/ 10.04.2017 г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 22.00 м, ширина 5.80 м, и височина около 2.50 м., от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10 м/0.10 м/2.40 м, замонолитени през около 3.00 м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 22.00 м / 5.80 м, с дебелина около 0.10 м. Върху тази конструкция е изпълнен едноскатен покрив с размери 22.00 / 6.50 м. от дървена покривна конструкция покрита с ондулин. По цялата източна фасада откъм улица „Седма“ са монтирани 7 броя метални ролетни щори, за разпределение на самостоятелни клетки за търговска дейност. Южната, северната и западната стени на постройката са обшити с пресовани OSB плоскости.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 521/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 24/ 20.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 19.30м, ширина 6.10м, и височина около 2.50м., от дървена конструкция , състоящасе от вертикални дървени греди с размери 0.10м/ 0.10м/ 2.40м, замонолитени през около 3.00 м.по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 19.30м/ 6.10м, с дебелина около 0.10м.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 520/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 22/ 16.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс” ЕООД, с ЕИК 147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект „Базар” с 13 броя клетки в него. Обектът е с приблизителни размери: 33,90м/ 7,00м – средна дълбочина и височина около 2,60м, изпълнен от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10м/ 0.10м/ 2.40м, замонолитени през около 3.00м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план: дължина 33,90м, ширина 7.00м и дебелина около 0.10м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с приблизителни размери: дължина 33,90м/ 7,00м – средна дълбочина.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 519/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 23/ 16.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект – базар със 17 бр. клетки в него. Обектът е с приблизителни размери: 51.00м/ 2.80м, и височина около 2.30м., изпълнен от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10м/ 0.10м/ 2.40м, замонолитени през около 3.00 м.по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план: дължина 51.00м, ширина 2.80м и дебелина около 0.10м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с приблизителни размери 51.00м/ 3.00м.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д №518/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 21/ 16.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс“ ЕООД, с ЕИК147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар. Обектът е с приблизителни размери:дължина 12.80м, средна дълбочина 2.70м, и височина около 2.60м., от дървена конструкция, състояща се от вертикални дървени греди с размери 0.10 м/0.10 м/2.40 м, замонолитени през около 3.00 м. по цялата дължина на ограждащите стени в бетонова основа с размери в план 12.80 м / 2.70 м, с дебелина около 0.10 м. Върху тази конструкция е изпълнен също дървен едноскатен покрив покрит с ондулин, с размери 12.80 / 3.00 м. Постройката е разпределена на самостоятелни клетки за търговска дейност.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

Съобщение до "Олимп хотелс" ЕООД с ЕИК 147085909 и до всички
заинтересовани лица

З А П О В Е Д № 517/ 21.04.2017г.
С констативен акт № 25/ 20.09.2016г., съставен в резултат от извършена проверка на строеж „Търговски обект-Базар”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.154 по КККР на гр. Несебър, Община Несебър, област Бургас /к.к. „Слънчев бряг – изток”/, собственост на „Олимп хотелс” ЕООД, с ЕИК 147085909, гр.Несебър, е образувано производство по чл.225а от ЗУТ за премахване на незаконен строеж. Строежът представлява едноетажна постройка обособена като търговски обект –базар.

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:

"ПУП-ПЗ" ЗА ПИ 61056.65.13, М."ЧАТАЛ ТЕПЕ",
ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Публикувано на 21.04.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews