Архив - обяви и съобщения 05/2017 - 05/2009

Вие се намирате в архив съобщения, уведомления, заповеди и обяви от месец май 2017 до месец май 2009! Актуалните съобщения се намират в раздел - ИНФОЦЕНТЪР - ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ на главното меню.

У В Е Д О М Л Е Н И Е
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ
УВЕСЕЛИТЕЛЕН ПАРК СЪС ЗООКЪТ И ПЛОЩАНКИ ЗА ЯЗДЕНЕ" В ПИ 61056.15.20,
М."ЧЕШМЕ ТАРЛА", ЗЕМЛИЩЕ С.РАВДА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК!


Публикувано на 12.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

4К - МАРТИН КИРИЛОВ БОГДАНОВ
АНДРОМЕДА - ЕЛБИЛД ЕООД
БОНЪР ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
ВЕНКО ЕООД ТБО
ГРИЙНФОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 772
ГРИЙНФОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 773
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ТЪЛСУУД ПРОПЪРТИС ЛИМИТИД-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 775
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ТЪЛСУУД ПРОПЪРТИС ЛИМИТИД-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 776
ЕЛЕНИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
НЕСЕБЪР ПРИМО ИСТЕЙТ ЕООД
СИТИТАЙМ ЕООД 825
СИТИТАЙМ ЕООД 826
ТЕРАКОМ ООД ТБО

Публикувано на 11.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

ААРОН ДЕНИС МАН
АЙЛИЙН КРОЗБИ
АЛЕКСАНДЪР СТАНИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ
АЛИСТЪР СТЮАРТ ДЪГЛАС
АЛЪН ЛОУСЪН
АНГЕЛ ХРИСТОВ ВЕЛЧЕВ
БЛАГОВЕСТ СИМЕОНОВ ТЪРНЕВ
ВЕРА ИВАНОВНА ПУЛИКАВСКАЯ
ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
ГЕРГАНА КОЛЕВА НЕДИНА
ГОРАН МИЛИЧ
ДАМИЕЛ ПАТРИК ДАЛТОН
ДЕБОРА ЕДУАРДС
ДЖОН МАК КЕНЕДИ
ДЖОН ПИЙРС
ДИКО БАЛЧЕВ МИХОВ
ИВАН КАРИШЕВ ЗАЙКОВ
ИВАН ПАВЛОВ ХАДЖИЕВ
ИНГА ПОПОВА
ИСМАИЛ ДОРМУШ ХАЛИЛ
КИРИЛ КАЛИНОВ ЙОРДАНОВ
КОСТАДИН ТУМБЕВ
КШИЩОФ НАЙГРОДЦКИ
ЛАРС ДРАГЛАНД
ЛИЙ МАКСУЕЛ ХЪДСЪН
МАЙКЪЛ МОРИС УИЛКИНСЪН
МАРИЯ ВЕОНИДОВНА МУРАВНИК
МАРИЯ ЖИРАРДА ДЕ РЮХТЕР
МАТЮ ПАТРИК РАТКЛИФ
МЕРИ МАРГАРЕТ О КОНЪЛ
МИЛЕНА АТАНАСОВА СКОБЕЛЕВА
МИРЕН ШАХ
МИША ИВАНОВА ГЕОРИЕВА
МУХАМАД АСЛАМ
НЕЛИ ТЕОКЛИЕВА БОЯДЖИЕВА
НИКЪЛЪС ДЖЕЙМС КУК
ОЧАНДО КОРОНЕН ПЕДРО ОСКАР
ПАТРИК КУУНИ
РЕЙВО ПАИШКАУСКС
РИЧАРД БЪРНС
РОНАН АНТЪНИ МОНАГЪЛ
СЕМАД МЕХМЕД МЮМЮН
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ САЛАВЬОВ
СИМЕОН СТАНИСЛАВОВ ЖЕЛЕВ
СПАСКА КРЪСТЕВА СМИЛЕНОВА
СТИВЕН ПЛАТ
СУРИНДЕРДЖИТ СИНГХ БЕЙНС
ТОМАС МАЙКЪЛ ФРАНКЛИН
ХЕННЕЛОРЕ КОНЕКУС
ЧЕРИЛ ИЛЕЙН СКЕЙЛС
ШИЙЛА БАКШИ
ШОН МОНАГЪЛ
ЯРОСЛАВ - ЕМИЛ ВИЕСЛАВ ПОЛЯРСКИ

Публикувано на 10.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1488/08.03.2016 год.

С настоящето Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №82 от 26.02.2016 год. на кмета на община Несебър с която се одобрява задание за изработване и процедиране на ПУП-ИПР за УПИ ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ в кв.15 по плана на с.Оризаре.
Искането е подадено от Желязко Михнев Стойчев в качеството му на собственик на УПИ ХVІІ-44 /53822.501.61/ в кв.15 по плана на с.Оризаре.
Видно от заданието приложено към искането и съгласувано с писма изх.№9511/18.12.2015 год. на РИОСВ-Бургас желанието на собствениците е промяна дворищната регулация на УПИ ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ в кв.15 по плана на с.Оризаре по имотни граници на имоти с идентификатори 53822.501.61, 53822.501.62 и 53822.501.58 по одобрена КК на с.Оризаре. Уличните регулационни линии остават непроменени.

Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331


Публикувано на 09.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
Съобщения на отдел "Местни данъци и такси" по чл.32 от ДОПК

АДАМ ТЕПЕРТ
АЛБЕН ВАРАДИНОВ ГАЛЕВ
АЛЪН ФРАНК БЪРД
АНДРЕЙС ЗУЙЕВС
АНДРЮ ДЕАЙЪР
АНДРЮ ЧАРЛЗ МО
АФСАРУДИН РАДЖА ХАСИБ
ВИКИ АН БЕНЕТ
ВОЛОДИМИР МАКСИМЕНКО
ГЕОРГИ ДРАГАНОВ ВАСИЛЕВ
ГИНКА ЯНКОВА ГРУДЕВА
ГРУДИ ВАСИЛЕВ ГРУДЕВ
ДЕБРА ЕЛИЗАБЕТ УОЛКЪР
ДЖЕРАРД ПАТРИК РОНАН
ДЖОАН ДЖИЛ ДЪДЛИ
ДЖОЕЛ ДЕЙВИД СТОУНС
ДЖУЛИАН АНТЪНИ УОРИК
ДИМИТЪР ДИЧЕВ ДИМИТРОВ
ЕЙДРИАН РИЧАРД БАЙРН
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТАНКОВА
ИВЕЛИН Е.Х.МИХАЙЛОВА
ИРЕНЕ ЕЛИЗАБЕТ АТУУД
КАРЛОС МАНУЕЛ ДА СИЛВА ПОРТО
КАРЪЛАЙН МАРГАРЕТ СТОУНС
КАТРИН САРА ХАМЪРТЪН
КЛАРК РОБЪРТ ДЪРБИН
ЛИЛАНД ХАРНДЕН ДЖЕЙКЪБС
ЛЮДОВИКУС ВА ДЕ ВЕЛДЕ
МАЙКЪЛ ВИНСЕТ ХОГАН
МАЙКЪЛ ДЖОУЗЕФ УОЛ
МАРИ ХОГАН
МАРИТ КВАМЕ
МАРТИЙН НИЙЛ ХАМИЛТЪН
МАТЬО ТЕОКЛИЕВ БОЯДЖИЕВ
МОРИС МАЙКЪЛ УДКОК
ПАТРИША ДЖЕЙН ДЪРБИН
ПАУЛА ВАН КРАЕН
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ УНЖИЕВ
ПОЛ РИЧАРД ОСМОНД
РОБЕРТ БЛАНКИНГ
РОБЪРТ АНТЪНИ О РАЙЛИ
СТАТИЯ УОЛ
СТЕЛА МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
СЮЗЪН АЙЛИИН БЛАНКИНГ
ТЕРИСА ЕММА МУУР
УИЛЯМ ДЖОН КЕЙН
ЧЕРЛЗ ЕЛИАС СОУФЕР
ШИЙЛА БЪРД
ЯН ЛАРСЕН

Публикувано на 08.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р
СЪОБЩЕНИЕ Изх.№Н2-УТ-1473/07.03.2016 год.


С настоящето Община Несебър съобщава, че е издадена Заповед №83 от 26.02.2016 год. на кмета на община Несебър с която се одобрява задание за изработване и процедиране на ПУП-ИПР за УПИ VІІІ-302 /61056.502.241/ в кв.14 по плана на с.Равда.
Искането е подадено от Иван Христов Свирков в качеството му на собственик на УПИ VІІІ-302 /61056.502.241/ в кв.14 по плана на с.Равда.
Видно от заданието приложено към искането и съгласувано с писмо изх.№10036/19.01.2016 год. на РИОСВ-Бургас се предлага промяна регулационните линии на УПИ VІІІ-302 с площ 598 кв.м по имотни граници на имот с идентификатор по КК 61056.502.241. Промяната засяга съседните УПИ І-291 на площ от 813 кв.м, УПИ ІІ-292 с площ 585 кв.м, УПИ ІІІ-293 с площ 704 кв.м и УПИ VІІ-301 с площ 470 кв.м.
След промяната площта на УПИ VІІІ-241 е 590 кв.м, УПИ І-291-813 кв.м, УПИ ІІ-292-592 кв.м, УПИ ІІІ-293-705 кв.м и УПИ VІІ-301-472 кв.м.
Заданието се намира в отдел “УТ” – Община Несебър, ул.”Еделвайс”№10 ет.3 ст.№36 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

Телефон за контакт: 0554 29331

Публикувано на 08.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
У В Е Д О М Л Е Н И Е

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ОБЕКТ:
"ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНАСГРАДА", В УПИ
ХІV, КВ.8 ПО ПЛАНА НА С.ОРИЗАРЕ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 07.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
СЪОБЩЕНИЕ с вх.№Н2-УТ-1196/24.02.2016г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление постъпило в общинска администрация Несебър на основание чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС,
Относно: информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение от Димитър Цолов Лалев за изграждане на Складове за съжранение на селскостопанска техника находящи се в ПИ 18469.37.21; ПИ 18469.37.20 и 18469.37.1; в землището на с.Гюльовца, местност „Хаджи дере”, община Несебър, От общината.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 02.03.2016 от Пресцентър Община Несебър
УВЕДОМЛЕНИЕ С ВХ.№Н2-УТ-1125/22.02.2015г.

Община Несебър съобщава на всички заинтересовани юридически и физически лица за уведомление с вх.№Н2-УТ-1125/22.02.2015г. постъпило в общинска администрация Несебър,
Относно: инвестиционно предложение на „Дарс Инвест” ЕООД с управител Добрин Иванов Иванов по смисъла на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда: за инвестиционно предложение за изграждане на „Винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти” в имоти с идентификатори:27454.23.23; 27454.23.90; 27454.23.88; 27454.23.86 и 27454.23.52 находящи се в землището на с.Емона, местност „Кладери”,община Несебър.
От общината.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ТУК


Публикувано на 02.03.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 следваща»

Content Management Powered by CuteNews